สจล. พร้อมให้บริการวัคซีนครอบคลุม “นักศึกษา-บุคลากร” 5 หมื่นรายต่อเดือน

กรุงเทพฯ 4 มิถุนายน 2564 – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิด “ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สจล.” ให้บริการนักศึกษาและบุคลากรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เร่งเตรียมพร้อมให้สถาบันสามารถเปิดทำการเรียนการสอนแบบปกติได้โดยเร็ว ขานรับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยที่ศูนย์ดังกล่าว สามารถให้บริการวัคซีนได้กว่า 5 หมื่นรายต่อเดือน ซึ่งในระยะแรกของการให้บริการวัคซีน จะเน้นที่นักศึกษาและบุคลากรเท่านั้น ก่อนเตรียมขยายผลไปยังกลุ่มบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะในพื้นที่ สจล. และบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สจล. เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ  

###

#KMITL #สจล #ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด #วัคซีนโควิด #JCCOTH

บทความก่อนหน้านี้ดีพร้อม เดินหน้าเร่งด่วนเยียวยาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ดีเดย์จัดกิจกรรมออนไลน์ 5 วัน ช่วยเหลือรายย่อย อาทิ ขายสินค้า ปรึกษาการเงิน ฯลฯ
บทความถัดไปชวนหางานออนไลน์ ! จ๊อบส์ ดีบี เตรียมจัด “Virtual Career Fair” มหกรรมหางานออนไลน์ ครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งแรกในไทย กว่า 100 บริษัท กับ 3,000 ตำแหน่ง