ยูนิลีเวอร์ ร่วมปกป้องชีวิตและความเป็นอยู่ของคนทั่วโลกจากการระบาดของ COVID-19 ยูนิลีเวอร์ บริจาคสินค้ากว่า 3.5 พันล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้คนทั่วโลก

ลอนดอน/ร็อตเตอร์ดาม กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่แบรนด์ เช่น โดฟ คนอร์ โอโม่ และไลฟ์บอย ได้ประกาศมาตรการเพื่อร่วมยับยั้งการระบาดของโรค COVID19

การดาเนินการของบริษัทฯ นี้ เพื่อช่วยปกป้องชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคคลหลายกลุ่ม ซึ่งรวมถึง ผู้บริโภคและชุมชน ซัพพลายเออร์ และลูกค้า และพนักงานของเรา

ผู้บริโภคและชุมชน

กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ บริจาคผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคมูลค่ากว่า 3.5 พันล้านบาท อันได้แก่ สบู่ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ น้ายาทาความสะอาด และสินค้าบริโภค เพื่อร่วมต่อสู้โรคระบาดนี้ :

การบริจาคสบู่และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในมูลค่าไม่น้อยกว่า 1.7 ล้านบาท แก่ World Economic Forum สาหรับแพลทฟอร์มปฏิบัติการ COVID ที่มีส่วนในการช่วยสนับสนุนองค์กรและหน่วยงานด้านสุขภาพของโลกในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ นอกจากนี้ ยูนิลีเวอร์ ยังปรับเปลี่ยนแผนการผลิตปัจจุบันเพื่อที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อสาหรับโรงพยาบาล โรงเรียน และสถานที่อื่นๆ

การบริจาคผลิตภัณฑ์ ความร่วมมือ และโปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกต้อง ผ่านหน่วยงานภาครัฐ และ องค์กรอิสระ เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก

ซัพพลายเออร์ และลูกค้า

ยูนิลีเวอร์ มอบสภาพคล่องทางการเงินในวงเงิน 17.5 พันล้าน เพื่อช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่แก่บุคคลที่อยู่ใน value chain โดย

เร่งรัดการจ่ายเงินสาหรับซัพพลายเออร์ขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่อง

ขยายเครดิตแก่ร้านค้าขนาดเล็กซึ่งธุรกิจพึ่งพายูนิลีเวอร์ เพื่อช่วยประคับประคองและรักษาการจ้างงาน

พนักงานยูนิลีเวอร์ทั่วโลก

กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ปกป้องพนักงานจากการรายได้ที่ลดลง อันเป็นผลมาจากการหยุดชะงักทางธุรกิจหรือการไม่สามารถปฏิบัติงานได้เป็นระยะเวลานานเกือบสามเดือน บริษัทฯ จะรับผิดชอบดูแลพนักงานของบริษัทฯ ผู้รับเหมา และผู้รับจ้างงานอื่นที่ทางานให้กับยูนิลีเวอร์ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างานประจาหรือชั่วคราวก็ตาม โดยจะครอบคลุมบุคคลที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐ หรือผู้จ้างงานตรง

นายอลัน โจป CEO ใหญ่ของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ กล่าวว่า เรารู้สึกเศร้าใจกับผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโคโรน่าไวรัสที่ทาลายชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ในทุกหนแห่ง โลกกาลังเผชิญอยู่กับความท้าทายในแบบที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนับทศวรรษ จนถึงปัจจุบันนี้ เราได้เห็นการทางานอย่างขยันขันแข็งจากทีมยูนิลีเวอร์หน้าด่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบุคลากรที่ทางานในโรงงาน ศูนย์กระจายสินค้า และร้านค้าเพื่อตอบสนองให้ทันต่อเหตุการณ์

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบริจาคสบู่ เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ น้ายาฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์บริโภค จะมีส่วนช่วยปกป้องชีวิตของทุกคนและในขณะเดียวกันช่วยรักษางานและรายได้ของบุคคลากรที่ทางานให้กับเราเพื่อพวกเขาจะได้ไม่ต้องวิตกกังวลในช่วงเวลานี้ ด้วยสภาพคล่องทางการเงินที่ยูนิลีเวอร์มี แปลว่าเราอยู่ในฐานะที่ทาได้ และพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่สังคม

บทความก่อนหน้านี้‘วิโรจน์’ ชงวิธีคิดตัดลดงบประมาณใหม่ อะไรจำเป็นไม่ตัด อะไรไม่จำเป็นต้องตัดให้เหี้ยน
บทความถัดไปอธิบดีกรมที่ดินไอเดียเจ๋ง ดัน e-LandsAnnouncement ตรวจสอบประกาศที่ดินทั่วไทยที่ปลายนิ้ว