พช.ร่วมงานพิธีเปิด งานเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ” และTICA Connect ครั้งที่ 6 “SDGs Goal 17 : หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พช.ร่วมงานพิธีเปิด งานเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ” และTICA Connect ครั้งที่ 6 “SDGs Goal 17 : หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

12 ก.ย. 62 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เปิดงานเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ” และTICA Connect ครั้งที่ 6 “SDGs Goal 17 : หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด งานเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนากับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ” และTICA Connect ครั้งที่ 6 “SDGs Goal 17 : หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ วัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ปวงชนชาวไทย และประเทศไทยได้เผยแพร่แก่ต่างประเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ และเป็นแนวทางเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสน์ภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียร 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

บทความก่อนหน้านี้กคช. ร่วมมือกับ พพ. ลงนามความร่วมมือการบูรณาการเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงานในการสนับสนุน การออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยฯ
บทความถัดไปมติชนอคาเดมีเปิดคอร์สยอดฮิต‘ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา-ข้าวเหนียวมูนคุณพะเยาว์-อะลูมิเนียม’