ก.แรงงาน พบปะพนักงานนวดไทยในบาห์เรน เผยรายได้ดี 40,000 ต่อเดือน

ก.แรงงาน พบปะพนักงานนวดไทยในบาห์เรน เผยรายได้ดี 40,000 ต่อเดือน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยประเภทกิจการร้านอาหารและนวดสปาในบาห์เรน เผย แรงงานไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี มีที่พักและสวัสดิการเหมาะสม รายได้เดือนละ 30,000 – 40,000 บาท เน้นย้ำ ให้เข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย แนะเรียนรู้ภาษาให้สามารถสื่อสารเกิดประโยชน์กับงานได้

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายธวัช เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางพรปวีณ์ วิชิต ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาวสุมณฑา ไพรสุวรรณนา ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม และนายอาชวิน ปุจฉากาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจราชการ สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปตรวจนิเทศสำนักงานแรงงาน ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน โดยมี นาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย (กรุงริยาด) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบครอบคลุมไปยังราชอาณาจักรบาห์เรน ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนแรงงานไทย ณ ร้านอาหาร “ต้มยำกุ้ง”ซึ่งมีคนไทยเป็นเจ้าของกิจการ ในลักษณะเช่าสถานที่ประกอบกิจการ พบแรงงานไทยทั้งหมดเป็นเพศหญิงจำนวน 5 คน พื้นเพเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานี เป็นลูกหลานและญาติเจ้าของร้าน ได้รับเงินเดือนเกือบ 20,000 บาท และได้รับสวัสดิการทั้งที่พัก และอาหารฟรี 3 มื้อ ซึ่งเป็นที่พึงพอใจแก่แรงงานไทยทุกคน

ต่อมาวันที่ 23 มิถุนายน 2562 นายธวัช เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะได้เดินทางไปตรวจนิเทศสำนักงานแรงงาน ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน โดยมี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย (กรุงริยาด) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบครอบคลุมไปยังราชอาณาจักรบาห์เรน ให้การต้อนรับ ในช่วงเช้าได้เข้าพบ นายฐานิศร์ ณ สงขลา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา เพื่อหารือข้อราชการ โดยปัจจุบันมีคนไทยเดินทางเข้ามาทำงานในบาห์เรน จำนวน 8,000 คน เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายประมาณ 3,000 คน ที่เหลือเข้ามาแบบผิดถูกกฎหมาย ซึ่งสำนักงานแรงงานณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย สามารถทำงานร่วมกับสถานทูตไทย ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวเน้นย้ำให้แรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาทำงานที่บาห์เรนดำเนินการเข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง เพราะจะได้รับการดูแลและคุ้มครองตามกฎหมาย ข้อสำคัญก่อนที่แรงงานไทยจะเดินทางเข้ามาทำงานที่บาห์เรนควรเข้าฝึกอบรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ดี จะเกิดประโยชน์ต่อการทำงานอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ก่อนเดินทางมาทำงานขอให้มีการศึกษาข้อมูลให้ชัดเจน อย่าได้หลงเชื่อสายนายหน้าเถื่อนที่หลอกลวงชักชวนมาทำงานนวดว่ามีรายได้สูง เนื่องจากอาจจะเป็นการถูกหลอกลวงมาค้าบริการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้ รวมถึงอย่าได้มีการนำยาเสพติดหรือของผิดกฎหมายเข้ามาอย่างเด็ดขาด เพราะประเทศบาห์เรนมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

ในวันเดียวกันนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ พร้อมด้วย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทย ณ ร้าน ANN’S SPA โรงแรม Al-Safir โดยมีนางสาวศุภากร กาญจนธนาคม คนไทยซึ่งเป็นเจ้าของร้าน ได้เปิดดำเนินการให้บริการนวดสปา มาแล้ว 16 ปี มี 5 สาขา และมีพนักงานนวดที่เป็นคนไทยจำนวน 80 คน จากการพูดคุย พบว่า ทุกคนเดินทางเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระหว่างการทำงานไม่มีการแอบแฝงการค้าบริการที่ไม่ถูกต้องแต่อย่างใด จากการตรวจห้องนวดไทย และนวดสปา พบว่า ผนังห้องไม่ชิดเพดานห้อง มีระยะห่างประมาณ 50 ซม.ทุกห้อง ทั้งนี้ พนักงานนวดแต่ละคนจะมีรายได้เดือนละ 30,000 – 40,000 บาท พร้อมที่พักและอาหาร 3 มื้อ และยังมีประกันสุขภาพให้แก่พนักงานทุกคนด้วย โดยทางร้านขอให้กระทรวงแรงงานพิจารณาสนับสนุนในการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านนวดแผนไทย และนวดสปาให้แก่พนักงานนวด จำนวน 50 คน และช่วยดำเนินการจัดหาพนักงานนวดแผนไทย และนวดสปาเพิ่มเติมให้ด้วย เนื่องจากยังมีความต้องการพนักงานนวดอีกเป็นจำนวนมาก

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ยังได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย (กรุงริยาด) โดยมี นาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.ริยาด รายงานผลการดำเนินงานในเขตความรับผิดชอบและสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ โดยในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด โอกาสนี้ คณะผู้ตรวจราชการฯ ได้เน้นย้ำด้านการช่วยเหลือแรงงานไทยให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว กรณีเกิดเหตุการณ์สำคัญขอให้เร่งรายงานให้ผู้บริหารกระทรวงทราบโดยเร็ว และขอให้ทำงานร่วมกับสถานทูตไทยอย่างใกล้ชิดรวมถึงต้องทำงานให้เป็นทีมไทยแลนด์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานให้เกิดผลสำเร็จ จากนั้นในช่วงเย็น นายฐานิศร์ ณ สงขลา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูต กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน ทั้งนี้ ก่อนการรับประทานอาหารเย็นได้มีการหารือถึงสถานการณ์ด้านแรงงานของราชอาณาจักรบาห์เรนด้วย

บทความก่อนหน้านี้“เกษียร” ซัด “หมอวรงค์” อธิบาย “อภิวัฒน์สยาม 2475” ไม่ชัด เล่ารปห. 2 ครั้งปี 2476 แบบกึ่งสุกดิบ
บทความถัดไปพช.ประกาศความสำเร็จ…จังหวัดนำร่องจัดเก็บ จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็คทรอนิกส์