โยนิโสมนสิการ | กวีกระวาด : ไพบูลย์ วงษ์เทศ

กวีกระวาด | ไพบูลย์ วงษ์เทศ

โยนิโสมนสิการ

 

เมื่อมีเหตุก็มีผลของต้นเหตุ

มีสังเกตความคิดจิตพิสัย

มีหมกมุ่นเจือจางไม่วางใจ

และมีไฝในที่ลับสัปดน

ฝีที่มือไม่ต้องผ่าไม่ต้องตัด

ฝีดาษฝัดกระด้งเห็นเหตุเป็นผล

ดาระดาษเดียระดาษกระดาษดล

ประกอบกิจจิตบ่นยากจนนัก

นกน้อยทำรังน้อยแต่พอซุก

ศีรษะขลุกไม่เป็นปมไม่จมปลัก

อายุขัยลุล่วงยังห่วงรัก

ที่คึกเยาะเคราะห์ยักจั๊กกะแร้

ประจักราราษีไศลสลอด

เพียงคิดฮอดรู้ว่ามาจากท่าแร่

พรั่นพรื้อถือว่าทักษิณปักษ์แปร

ใต้แน่แน่ใต้เจียงฮายเจียงใหม่ฮา

เจียงเจ๋อหมินจีนใหม่ใจฉกาจ

อย่างที่คิดเหมือนที่คาดคือบ้อท่า

ท่าเดื่อท่าดินดำธรรมดา

กระบวนถองกองด่าพฤติกรรม

ไกลกังวานควรกังวลในผลเหตุ

เพราะสังเกตกรีดกรายเห็นหงายคว่ำ

กามารมณ์กามวิรัติสัจธรรม

นึกขำขำกระทั่งกามีอารมณ์

ฉะนี้ฉะนั้นฉันนะเปรยพระแท้

เชลงชะแรสูงชะลูดขี้ทูตขย่ม

พระพุทธเกตุคุยธุระกับพระยม

แค่ฉันนมไม่ได้จับยังอัปรา! •