ไทยคู่ฟ้า | กวีกระวาด : ไพบูลย์ วงษ์เทศ

กวีกระวาด | ไพบูลย์ วงษ์เทศ

ไทยคู่ฟ้า

 

มีธาริตมีพิธา-พิธากอรัส

อาริกาโตะโกไซมัสยามาดะ

คนของโลกย์โรคของคนปะปนคละ

ปรมะสุคะโตปราโมทัย

การละครการดนตรีเพื่อชีวาส

อสมมาตรสุนิยมผสมใหม่

เชิดชนักชักหุ่นยนต์ฮุนได

ไดนาโมโม้ได้แกงไตปลา

บริโภคโภคทรพย์นับอเนก

อนันต์เสกเป่ามนต์พ่นคาถา

ทักษิโณโคโนมิกส์พลิกกะลา

ไม่ซู่ซ่าเหมือนแต่ก่อนร่อนชะไร

เฉียบเฉลยเชยเชยเชลยศักดิ์

ต้องเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคแล้วยักไหล่

ไหล่ห่อห่อหล่อเท่าทึงค์ถลึงเท่าไทย

เพื่อประยุกต์เพื่อยุคสมัยวิวัฒนา

ปล่อยประยุทธ์ลอยนวลกระสวนกระเส่า

เพื่อประโยชน์ประสานเยาวราชอ้า

ยุพเรศเป็นคนกลางอยู่วางยา

อยู่เศียรเกล้าเสากล้าสุวคนธ์

นับคะแนนก้าวไกลเป็นที่หนึ่ง

นับคะนึงทักษิโณชโยผล

ท้องไม่รับกองทัพร้องหลายกองพล

ให้ลาภผลเชิดหุ่นยนต์ฮุนได

เกาเหลียงเกาหลีคัดเข็นฟัดฝ่า

เกาหลังคาเกาลูนจำรูญไฉน

เมื่อชักหุ่นละมุนเชิดเฉิดไฉไล

ลือไปได้ทักษิณเชิดนิดเถิดเทิง! •