ศรีเทพ : ปริศนาทวารวดี | กวีกระวาด : โชคชัย บัณฑิต’

กวีกระวาด | โชคชัย บัณฑิต’

ศรีเทพ : ปริศนาทวารวดี

 

สองพันปีชีวิตแฝงปริศนา

ฝังคุณค่า สาเหตุ พ้นเขตแบ่ง

ก่อนแผนที่ตีกรอบครอบรุ้งแวง

มีเพียงแสงแบ่งเขตหลังความตาย

เวียนตะวันจันทราเหนือฟ้าโพ้น

กู่ตะโกนมนตราข้ามฟ้าหมาย

ผ่านโลกนี้สู่โลกหน้าสาธยาย

เทวรูปทั้งหลายหมุดหมายภพ

หวังสุสานพันปีคืนชีวิต

เหนือแผ่นดินประดิษฐ์ใต้มณฑป

เงาผู้คนวนว่ายจุดไต้คบ

อพยพโยกย้ายหลากหลายยุค

คล้ายอิฐหินบิ่นแตกแบกคำตอบ

เมฆคลุมครอบตอบคำถามให้ย่ำบุก

ประกอบสร้างแต่งทรงใต้ผงซุก

หมายจะปลุกปากคำเล่าตำนาน

โครงกระดูกใต้แผ่นดินหินประดับ

ผู้ลาลับ-กับสุนัขหนึ่งหลักฐาน

ชามดินเผาเก่าแก่บรรพกาล

กะโหลกช้างกลางสุสานพยานใด

ข้ามเส้นแบ่งแห่งความตายหมุดหมายยุค

เกินครอบคุกแผนที่กี่สมัย

คือผู้คนพ้นผ่านห้วงกาลไกล

ก่อนหลับใหลในหลุม ดินคลุมชั้น

สองพันปีชีวิตแฝงปริศนา

เผยคุณค่า สาเหตุ เหนือเขตขัณฑ์

คือผู้คนไปมาสารพัน

เหนือรุ้งแวงแบ่งกั้นบรรพชน

ลมหายใจในหลุมหญ้าคลุมครอบ

คล้ายความตายให้คำตอบตรวจสอบผล

ผุดดอกใบไหวก้านทะยานตน

เป็นรุ้งฟ่องละอองฝนเบื้องบนฟ้า

(เป็นดิน หญ้า ฟ้า แถน แน่นเมืองบน

ข้ามแดนไตรสลายตนกาลค้นภพ) •