รัฐมนโทบางโก้ | กวีกระวาด : ฤดี ณ หทัย

กวีกระวาด | ฤดี ณ หทัย

รัฐมนโทบางโก้

 

หนาวมาแล้วยายเอ่ยเคยหนาวจัด เคยเป่าปัดไม่ดีสิ่งร้ายร้าย

หนาวนี้หนาวกว่าก่อนปีกลาย เคยหนาวตายเพราะหนาวจัดดัดยายตา

ล้อมวงไฟผิงกายคลายหนาวอุ่น ไม่มีทุนหนุนเนื่องเรื่องหนักบ่า

บ่นกันไปไม่เหมือนเพื่อนรัฐสภา ทั้งปู่ย่าตายายขายอดทน

หลานเอ่ยหนาวนักสักแต่หนาว หลายเรื่องราวขุดคุ้ยเพียงคุยบ่น

ความร้อนหนาวเขาเรียกสำเหนียกตน ประชาชนธรรมดาสภาเมิน

รัฐมนตรีรัฐมนโทใหญ่โตนัก ไร่นาผักล้มล่มคารมเกริ่น

หนาวเอยหนาวหรือถือสาเอิน พอเพลินเพลินเผชิญหน้าประชาชี

รัฐมนโทบางโก้โถบางกอก หลานชายบอกตายายขายเอาหนี้

เดินทางไกลบางกอกออกมาที ฟ้าเปลี่ยนสีเป็นสีหม่นควันรมเอย

ประชาชนประชาเชยเขยบ้านนอก! •