อำนาจของราษฎร / กวีกระวาด : พุทธิ์นันทะ ผลชัยอรุณ

กวีกระวาด

พุทธิ์นันทะ ผลชัยอรุณ

 

อำนาจของราษฎร

 

งามท่วงทำนองของเธอ ค่ำเช้าเฝ้าเสนอ

เหมือนท่วงทำนองของกวี

เธอเคาะจังหวะดนตรี สาระมากมี

เหมือนเธอหมายมุ่งทุ่งศิลป์

ความรักทอถักแผ่นดิน แสงสีชีวิน

แวววามกูลเกื้อเนื้องาน

ดอกไม้กลีบแย้มแต้มลาน เพลงดังกังวาน

วาดโลกละมุนอุ่นธรรม

ขณะฉันร้อยกรองคำ วรรคทองร่ายรำ

ตอกย้ำ “วรรคไท” ของเธอ

ยังคงประเสริฐเลิศเลอ ดีงามเสมอ

เหมือนมิตรจิตใจใฝ่บุญ

ยิ่งใกล้-ยิ่งได้ไออุ่น ช่วยเหลือเกื้อหนุน

เนื้องานสมหวังดังฝัน

หรือเธอคือแสงตะวัน ส่องแสงแบ่งปัน

โปรยสุขปลุกมวลประชา

ฉันพลอยเริงรื่นชื่นชีวา เพิ่มพูนคุณค่า

และเพิ่มคำเพิ่มวรรคกวี

แจ่มชัดสัมผัสสุนทรีย์ ฉันเคลิ้มดนตรี-

ที่เธอบรรเลงเพลงชัย

ทุกค่ำทุกเช้าเข้าใจ เธอสื่อสารให้

ฉันเห็นอำนาจราษฎร… •