กวีกระวาด : ต่างต้นทุน / โชคชัย บัณฑิต’

โชคชัย บัณฑิต’

 

ต่างต้นทุน

 

ทุกระบบตบตีล้อมชีวิต

มุ่งสู่ทิศพิษร้ายต้องไถ่ถอน

มีต้นทุนมากมายให้สังวร

ถ่ายสะท้อนมุมมืดอันยืดยาว

 

มุมของรัฐ มุมของราษฎร์ ต่างคาดหมาย

อยู่หรือตาย ร้ายหรือดี อีกกี่ก้าว

ต่างบทบาทคาดหวังกลางแตกร้าว

ต่างมุมมองของเรื่องราวยิ่งร้าวลึก

 

มรสุมคลุ้มคลั่งกลางสมุทร

หวังสิ้นสุดจุดหมายจากหลายศึก

ทั้งปากท้องเปี่ยมท้นอึกทึก

แต่ละมุมหม่นหมึกเกินนึกนับ

 

มุมของราษฎร์ มุมของรัฐ ล้วนขัดข้อง

โอ้ก่ายกองผองวิกฤตให้ติดกับ

รอเวลาฟ้าใสช่างไกลลับ

ไร้ลำดับสับสนต่างต้นทุน