กวีกระวาด : เปิดศึกทั่วเมือง

โดย : เวฬุ เวสารัช

เริ่มต้นจากปฏิบัติการทางการเมือง สืบต่อเนื่องจากยุคสมัยเก่า
ธำรงรักษาขนบจารีตยุคไดโนเสาร์ สองมือยกขึ้นบังเงาแดดตะวัน
ปิดแผ่นฟ้าอย่าให้แดดส่องสาด ตระกองกอดพื้นที่อำนาจเราๆ ท่านๆ
สารพัดทุกๆ วิธีการ จนลงเอยกันที่ยุทธวิธี
คือวิถีผู้ปกครองในโลกเก่า จับปืนแล้วยืนเฝ้าทั่วทุกที่

คุมเบ็ดเสร็จ เอ็ดตะโรลั่น ฟังทางนี้ นั่งเก้าอี้เป็นผู้ดีกุมอำนาจรัฐ
เริ่มต้นจากปฏิบัติการทางการเมือง ใช้กดบาทใหญ่เขื่องเข้ากำจัด
แผงลอยเกลื่อน-ภาษีบาป-ต้นยางตัด ค่าแรง 300 ขัด ยกเลิกไป!
เมล์-รถไฟหากฟรีไม่ดีแน่ สัมปทานมอบแก่ใครต้องทำได้
คนค้านขวางจัดกำลังเข้าสลาย อ้างกฎหมายในห้วงยามปฏิรูปพลัน

เริ่มต้นจากปฏิบัติการทางการเมือง กลายเป็นศึกต่อเนื่องทั่วเมืองบ้าน
คนเล็กคนน้อยกลายเป็นผู้ก่อการ เปิดศึกทั่วหย่อมย่านมันเศร้าแล้ว