บุศรินทร์ ปัทมาคม | ความสัมพันธ์ ระหว่าง “กาลเวลา” กับ “ดวงเมือง”

โหราศาสตร์ แปลว่า ศาสตร์แห่งการเวลา

“กาลเวลา” หมายถึง เวลาที่ล่วงไป ทำให้มีอายุมากขึ้น หรือเรียกว่าอายุย่าง

การโคจรรอบจักรวาลของดาวพระเคราะห์แต่ละดวง เคลื่อนที่ผ่านเข้าราศีต่างๆ ทำให้เกิดผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิถีชีวิต เกิดเหตุดีหรือร้ายต่อโชคชะตาของแต่ละคน หรือแต่ละองค์กร เช่น บ้านเมือง หรือพรรคการเมือง (ที่มีดวงชะตา)

ดวงกำเนิด หรือดวงเดิมที่จะถูกกระทบจาก “กาลเวลา” จึงมีความสำคัญมากสำหรับทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็น “เจ้าฟ้า” หรือ “ยาจก” ถ้ามีวัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดแล้วต้องทำ “ดวงกำเนิด” หรือ “ดวงเดิม” ได้ทุกคน

“ดาวพระเคราะห์จร” โคจรมากระทบกับ “ดวงเดิม” ทำให้โหรสามารถคาดหมายเหตุการณ์ล่วงหน้า การทำนายแนวโน้มความน่าจะเป็นซึ่งเป็นไปตามสถิติทางโหราศาสตร์ เกิดการทำนายอนาคตได้

สรุปว่าการทำนายคือ การคาดการณ์แนวโน้มความน่าจะเป็นตามสถิติทางโหราศาสตร์ ที่โหรได้รวบรวมหรือบันทึกไว้ในแต่ละช่วงเวลา

ดาวพระเคราะห์แต่ละดวงมีขนาดและความสำคัญในแต่ละดวงไม่เท่ากัน ดาวพฤหัส (5) เป็นดาวพระเคราะห์ดวงใหญ่เป็นหัวหน้าฝ่าย ดาวศุภเคราะห์ ส่วน ดาวเสาร์ (7) เป็นดาวพระเคราะห์หลักฝ่ายบู๊ หรือ ดาวบาปเคราะห์

การโคจรของดาวพฤหัส (5) ในปี 2562 นี้ ดาวพฤหัส (5) โคจรวิปริต คำว่าโคจรวิปริตหมายถึงการโคจรเดินหน้าแล้วถอยหลัง จากราศีธนูกลับเข้าสู่ราศีพิจิกอีกครั้งหนึ่ง และอยู่ในราศีพิจิกนานประมาณ 5 เดือน ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 20 ตุลาคม 2562 ซึ่งดาวพฤหัส (5) โคจรเข้าไปในเรือนมรณะของดวงเมือง

เรือนมรณะ หมายถึง การดับสูญ การสูญเสีย หรือการตายจาก เป็น 1 ใน 3 ของเรือนชะตาที่เสีย หรือเรือนชะตาที่ร้าย

ดาวพระเคราะห์ที่ในดวงเดิมอยู่ในเรือนชะตาที่ดีหรือให้คุณ เมื่อกาลเวลาเป็นดาวจรโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนชะตาที่เสีย ให้ทำนายว่า ดวงตก หรือ มีเคราะห์

ดวงเมืองลัคนา (ลั) อยู่ในราศีเมษ ราศีพิจิก เรียกว่า เรือนมรณะ หรือเรือนชะตาที่เสียของดวงเมือง

สถิติทางโหราศาสตร์ เมื่อใดก็ตามที่ดาวพฤหัส (5) จรโคจรเข้าไปในเรือนชะตาที่เสียของดวงเมืองดังกล่าว ดวงเมืองดวงตก สถานการณ์ไม่ราบรื่น เศรษฐกิจตกต่ำ พระสงฆ์ผู้ใหญ่หรือพระองค์ที่สำคัญจะมรณภาพ และปาราชิก บุคคลสำคัญหรือผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะมรณะ

กาลเวลาในช่วงนี้มีแต่เรื่องไม่ดีเป็นส่วนใหญ่

เหตุการณ์ที่ผ่านมา เท่าที่รวบรวมได้หลังจากปี พ.ศ.2475 เกิดเหตุการณ์ ดาวพฤหัส (5) เคยโคจรเข้าไปในเรือนชะตาที่เสียของดวงเมือง จะเกิดเหตุร้ายกับบ้านเมืองเท่าที่เกิดขึ้นมาแล้ว ดังนี้

1. กบฏบวรเดช เดือนตุลาคม 2476 ดาวพฤหัส (5) โคจรอยู่ในเรือนอริของดวงเมือง

2. รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ วันที่ 2 มีนาคม 2477 ดาวพฤหัส (5) โคจรเข้าไปในเรือนอริของดวงเมือง

3. กบฏนายสิบ วันที่ 7 สิงหาคม 2479 ดาวพฤหัส (5) โคจรเข้าไปในเรือนมรณะของดวงเมือง

4. กบฏ 18 ศพ วันที่ 29 มกราคม 2482 ดาวพฤหัส (5) และดาวเสาร์ (7) จรโคจรอยู่ในเรือนวินาศของดวงเมือง

5. รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล สวรรคต ดาวพฤหัส (5) โคจรเข้าไปในเรือนอริของดวงเมือง

6. รัฐประหารยึดอำนาจ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา โดย จอมพลผิน ชุณหะวัณ กับพวก เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2490 ดาวพฤหัส (5) โคจรเข้าไปในเรือนมรณะ

7. กบฏเสนาธิการและการแบ่งแยกดินแดน ดาวราหู (8) กุมลัคนา (ลั) ดวงเมือง ดาวพฤหัส (5) จรย้ายออกจากเรือนมรณะได้ 2 วันเท่านั้น

8. กบฏแมนฮัตตัน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2494 ทหารเรือส่วนหนึ่งยึดอำนาจจับจอมพล ป. ขังไว้ในเรือรบหลวงศรีอยุธยา ช่วงเวลานั้น ดาวเสาร์ (7) โคจรเข้าไปในเรือนอริ ดาวพฤหัส (5) จร โคจรเข้าไปในเรือนวินาศ

9. รัฐประหาร จอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในเดือนกันยายน 2500 ดาวพฤหัส (5) จร โคจรเข้าไปในเรือนอริ ดาวเสาร์ (7) จรโคจรอยู่ในเรือนวินาศ

10. สมเด็จย่าสิ้นพระชนม์ พ.ศ.2538 ดาวพฤหัส (5) จร โคจรเข้าเรือนมรณะ เหมือนอย่างที่จะเป็นในช่วงนี้

ทักษาจร หรือจังหวะชีวิตของ “ดวงเมือง” ในปีนี้ นับถึงปัจจุบัน ดวงเมืองมีอายุย่าง 238 ปี (พ.ศ.237+1-2325 = 237 ปี) หลังจากวันเกิด

ดวงเมืองอายุย่าง 237+1- = 238 ปี นับทักษาจรได้ ดาวพฤหัส (5) เป็นศรีจร เมื่อศรีจรโคจรเข้าไปในเรือนมรณะ อ่านหรือทำนายได้ว่า ดวงเมืองดวงตก เศรษฐกิจจะตกต่ำ สินค้าจะขายได้น้อยลง คนงานจะตกงานมากขึ้น ดังที่จะได้เห็นกันในเร็วๆ นี้

ในปี 2562 นี้ ดาวพฤหัส (5) โคจรย้อนกลับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2562 และจะย้ายจากราศีธนู มาเข้าราศีพิจิก ในวันที่ 25 พฤษภาคม และจะอยู่ในราศีพิจิก หรือเรือนมรณะของดวงเมือง ไปจนถึง 30 ตุลาคม 2562

สัญลักษณ์แบบนี้โหรจะต้องทำนายว่าดวงเมืองดวงตก ประชาชนจะต้องตั้งรับสถานการณ์ในช่วงนี้เอาไว้ให้ดี

สรุปว่า “กาลเวลา” ในช่วงเวลาอันใกล้นี้ เมื่อดาวพฤหัส (5) จร โคจรเข้าไปในเรือนมรณะของดวงเมือง เรียกว่าโคจรวิปริต จึงน่าสนใจและน่าติดตามสำหรับท่านผู้สนใจวิชาโหราศาสตร์ครับ

บทความก่อนหน้านี้เทศมองไทย : “ไทย-ฟิลิปปินส์” ฮับเพื่อ “ค้ากามออนไลน์”
บทความถัดไป‘พณ.’ มั่นใจเทรดวอร์ไม่กระทบส่งออกข้าวไทย