เปิดชื่อเสียงข้างมากรับคำร้อง40 สว. – 4 ตุลาการข้างน้อย ให้นายกฯ หยุดปฏิบัติหน้าที่

(Photo by MANAN VATSYAYANA / AFP)

วันที่ 23 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งรับคำร้องกลุ่ม 40 สว.กรณีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และนายพิชิต ชื่นบาน รมต.ประจำสำนักนายกฯ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรหนึ่ง(4) ประกอบมาตรา 160 (4)และ(5) หรือไม่ โดยมีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3

โดยตุลาการเสียงข้างน้อยประกอบด้วย นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นายอุดม รัฐอมฤต และนายสุเมธ รอยกุลเจริญ

ขณะที่เสียงข้างมากได้แก่ นายปัญญา อุดชาชน นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม นายวิรุฬ แสงเทียน นายจิรนิติ หะวานนท์ นายนภดล เทพพิทักษ์ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

และให้นายเศรษฐา ยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับสำเนาคำร้อง

ส่วนกรณีที่นายพิชิต ผู้ถูกต้องที่ 2 ลาออกจากตำแหน่งแล้ว มติศาลรัฐธรรมนูญ 8 ต่อ 1 มีคำสั่งไม่รับคำร้องส่วนผู้ถูกร้องที่ 2 ไว้วินิจฉัย

ขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญ 5 ต่อ 4 มีมติว่านายเศรษฐา ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

โดยตุลาการเสียงข้างมากประกอบด้วย นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ นายอุดม รัฐอมฤต และนายสุเมธ รอยกุลเจริญ นายนภดล เทพพิทักษ์ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

ตุลาการเสียงข้างน้อยประกอบด้วย นายปัญญา อุดชาชน นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม นายวิรุฬ แสงเทียน นายจิรนิติ หะวานนท์