รองโฆษกรัฐบาล ซัด จุรินทร์ 10 ปี อยู่ที่เดิม ไม่แปลกใจ ความนิยม ปชป.ตกต่ำ ย้ำ โครงการดิจิทัลรัฐบาลพร้อมทำตาม กม.

รองโฆษกรัฐบาล ซัด จุรินทร์ 10 ปี อยู่ที่เดิม ไม่แปลกใจ ความนิยม ปชป.ตกฮวบ ย้ำ โครงการดิจิทัลรัฐบาลพร้อมทำตาม กม.ติง อย่าเอาประโยชน์ของปชช.มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง

เมื่อวันที่ 12 เมษายน น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ระบุว่า การนำเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มาใช้ในโครงการเติมเงิน10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เป็นดีเอ็นเอเดียวกันกับโครงการรับจำนำข้าวในอดีต ว่า นายจุรินทร์ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมมากว่า 10 ปี เหมือนพายเรืออยู่ในอ่าง จึงไม่แปลกใจว่าทำไมความนิยมของพรรคต้นสังกัดของนายจุรินทร์ถึงไม่พัฒนาไปไหน และยังดูตกต่ำลงด้วย

ย้อนอ่าน จุรินทร์ ซัด รบ.ใช้เงิน ธกส. ทำดิจิทัลวอลเล็ต คือการกู้มาแจก DNA เดียวกับจำนำข้าว

น.ส.เกณิกากล่าวว่า โครงการดิจิทัลวอลเล็ตอยู่ในนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้ และปัจจุบัน ธ.ก.ส. มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการฯ สามารถระดมเงินฝากเพิ่มเติมได้เมื่อมีความจำเป็น ทัังนี้ ธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐ ดังนั้น หากรัฐบาลมีนโยบายที่จำเป็นต้องดำเนินการผ่าน ธ.ก.ส. และอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ ธ.ก.ส. ก็สามารถดำเนินการได้

“ที่มีข้อกังวลว่าจะใช้เงินของเกษตรกรจาก ธ.ก.ส.มาใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ นายกฯได้กล่าวย้ำแล้วว่า จะให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ ทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมาย รัฐบาลเข้าใจว่าหลายฝ่ายมีความกังวลเรื่องการกู้เงิน รัฐบาลก็พยายามหาทางลดความเสี่ยง และนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการที่จะต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด” น.ส.เกณิกากล่าว

น.ส.เกณิกากล่าวว่า โครงการดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ บรรเทาภาระค่าครองชีพ ยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ สามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศ

“นายจุรินทร์ ในฐานะพรรคฝ่ายค้าน สามารถท้วงติงและเสนอแนะข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลและการบริหารประเทศไทยได้ แต่ไม่ใช่เอาผลประโยชน์ของประชาชนมาเป็นเครื่องมือตีกินเพื่อหวังผลทางการเมือง ขอฝากให้นายจุรินทร์มองไปที่ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ มากกว่าการเปรียบเทียบหรือสร้างวาทกรรมใด ๆ เพื่อด้อยค่าโครงการที่มีเป้าประสงค์หลักคือ ประชาชนมาเป็นอันดับแรก” น.ส.เกณิกากล่าว