‘สุพันธุ์’ นำทีมเศรษฐกิจ ทสท. ลุยแก้หนี้เมืองเลย-ประกาศขึ้นราคาสินค้าเกษตร-เรียนฟรีถึงป.ตรี ลั่นถ้าทำไม่ได้ครั้งหน้าไม่ต้องเลือก

‘สุพันธุ์’ นำทีมเศรษฐกิจ ทสท. ลุยแก้หนี้เมืองเลย-ประกาศขึ้นราคาสินค้าเกษตร-เรียนฟรีถึงป.ตรี ลั่นถ้าทำไม่ได้ครั้งหน้าไม่ต้องเลือก

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ พร้อมทีมเศรษฐกิจ ได้แก่ น.ส.ศวิตา สำลีพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 4 จ.เลย, นายรุ่งเพชร ศรีกาญจนา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 จ.หนองบัวลำภู, ดร.ณัฐพล เนื่องชมภู ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 จ.บึงกาฬ, และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จ.อุดรธานี ได้แก่ ว่าที่ ร.ต. ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น เขต 2, นายหรั่ง ธุระพล เขต 3, นายโชคเสมอ คำมุงคุณ เขต 4, นายโอภาส​ พร​ห​มโคตร เขต 5, นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ เขต 6, และนายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เขต 7 จัดเวทีแก้หนี้ให้คนตัวเล็ก ที่พิพิธภัณฑ์ผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โดยชาวบ้านในพื้นที่จัดการแสดงการละเล่นประเพณีผีขนน้ำ หรือ ‘แมงหน้างาม’ ตามความเชื่อคือวิญญาณของวัวควายที่จะนำน้ำ และฝนฟ้าที่ตกต้องตามฤดูกาลมาให้ชาวบ้านได้ทำเกษตรกันอย่างสมบูรณ์ ในช่วงเวลาต่อมา การละเล่นผีขนน้ำจึงกลายเป็นการขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล

นายสุพันธุ์ กล่าวว่า แปดปีที่ผ่านมาทุกคนลำบาก ไม่มีใครไม่เป็นหนี้ ยิ่งอยู่ยิ่งเป็นหนี้ ต้องขายทุกอย่างจากขายยาง ขายอ้อย วันนี้ต้องมาขายรถ ขายทรัพย์สิน สมัยตอนที่เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมฯ แนะนำแนวทางแก้เศรษฐกิจกับนายกรัฐมนตรีไปหลายเรื่อง แต่ก็ยังไม่ถูกนำไปใช้ให้เศรษฐกิจดีขึ้นมา

วันนี้พรรคไทยสร้างไทยมีนโยบายที่จะทำให้ชาวไทยมีเงิน มีรายได้ ด้วยนโยบายกองทุนเครดิตประชาชน ให้ทุกคนกู้ได้ตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท, นโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาท, นโยบายเรียนฟรีถึงปริญญาตรี ะร้อมทั้งลดเวลาเรียน 3 ปี (จบปริญญาตรีได้ตั้งแต่อายุ 18 ปี) เพื่อให้จบออกมาทำมาหากิน สร้างรายได้, นโยบาย 30 บาทพลัส, นโยบายหวยบำเหน็จ ซื้อหวยแล้วได้เงินต้นคืนเป็นเงินออม เป็นต้น

นอกจากนี้ พรรคไทยสร้างไทย ยังมีนโยบายเกษตร เมื่อสมัยเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมเคยตั้งสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร เพื่อส่งเสริมการทำเกษตร วันนี้จะเอามาต่อยอดด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และจะทำให้เกษตรราคาดี น้ำถึง

พร้อมทั้ง ยังมีแนวทางหาตลาดสร้างรายได้ให้เกษตรกร นายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลต้องไม่นั่งอยู่แต่ในทำเนียบ แต่ต้องออกไปหาเงิน ไปขายของ เดินทางไปต่างประเทศ หาตลาดให้คนไทย และต้องให้อุตสาหกรรมไทยมีแต้มต่อกว่าต่างชาติ

“ผมเกิดมาก็ไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทอง มาจากคนตัวเล็ก แต่มุ่งมั่นจนรวยได้ วันนี้มาอยู่ในพรรคไทยสร้างไทยก็คิดว่าทำยังไงให้ชีวิตคนไทยจะดีขึ้น ‘หนี้’ คือปัญหาของชาวบ้าน บั่นทอนจิตใจ เพราะต้องมัวแต่หาเงินจ่ายดอกเบี้ย ถ้าเขาไม่มีหนี้ เขาจะกลับมาหาเงินได้ ดูแลสุขภาพตัวเองได้”

จากนั้นมีชาวบ้านยื่นหนังสือร้องเรียนราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ นายสุพันธุ์ จึงประกาศนโยบายราคาสินค้าเกษตรของพรรคไทยสร้างไทย
ว่าจะทำให้ ยางก้อน 45 บาทต่อกิโลกรัม, ปาล์ม 3 บาทต่อกิโลกรัม, ข้าวหอมมะลิ 18,000 บาทต่อเกวียน, และทำให้ราคาปุ๋ยไม่เกิน 500 บาท พร้อมทั้งย้ำว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลทำได้แน่นอน ด้วยมาตรการการเก็บและกระจายสินค้า และให้สัญญาว่าถ้าทำไม่ได้คราวหน้าก็ไม่ต้องมาเลือก

ทั้งนี้ ทีมเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย ได้แวะสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.เลย และศาลเจ้าปู่บ้านนาซ่าว ขอพรให้เศรษฐกิจไทยในปี 2566 กลับมาฟื้นตัว และคนตัวเล็ก ผู้ประกอบการกลับทำมาหากินได้อย่างคึกคัก