6 ตุลา : ราษฎร ประกาศก้าวต่อไป ! วาง 3 เดิมพัน กดดัน ‘ยุบสภา’ จี้จัดเลือกตั้งให้โปร่งใส ด่วน!

‘มายด์-ไผ่’ แถลงก้าวต่อไป ‘ราษฎร’ ซัดรบ. ‘ปะผุ’ วาง 3 เดิมพันกดดัน ‘ยุบสภา’ จัดเลือกตั้งโปร่งใส ด่วน!
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ลานประติมานุสรณ์ 6 ตุลา 2519 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ‘เครือข่ายนักศึกษาจัดงาน 6 ตุลา’ จัดกิจกรรม’รำลึก 46 ปี 6 ตุลา ตามหาอยุติธรรม’

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ เมื่อเวลาประมาณ 09.58 น. กลุ่มราษฎร นำโดย น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล หรือ มายด์ และ นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ดาวดิน ร่วมแถลงการถึงทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคต โดยมีเนื้อความว่า เป็นที่ชัดเจนแล้วว่ากลไกที่ คสช. สร้างไว้ในรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาที่ประกอบไปด้วย ส.ส. และ ส.ว.จากการเลือกตั้ง องค์กรอิสระ ศาลรัฐธรรมนูญที่กลไกของ คสช.คัดเลือกมาทั้งสิ้น หรือเงื่อนไขกรอบการทำหน้าที่ฝ่ายบริหารทั้งหลาย เป็นเครื่องมือที่ค้ำจุนอุ้มชูการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะชัดเจนเพียงใด กลไกเหล่านี้ก็ไม่เคยทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องพ้นจากอำนาจได้

แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่สถานการณ์โควิดเข้ามารุมเร้าตามด้วยพี่เศรษฐกิจ และปัญหาน้ำท่วมกับการจัดสรรทรัพยากร เราไม่เห็นบทบาทของรัฐบาลชุดนี้ในระดับนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้ด้วยสติปัญญา มีเพียงการทำงาน “ปะผุ” เฉพาะหน้าสร้างภาพให้ตัวเองไปวันๆ ขณะที่รัฐสภาก็มันจะทำหน้าที่เป็นทางออกใดให้กับประเทศชาติเพราะสมาชิกรัฐสภากว่า 2 ใน 3 ถ้าไม่ได้มีบทบาทอะไรนอกจากการปกป้องอำนาจของรัฐบาลเท่านั้น ปรากฏให้เห็นจากการที่สภาล่มหลายต่อหลายครั้งทั้งที่ฝ่ายรัฐบาลคุมเสียงข้างมากไว้ได้ชัดเจนแล้ว และกฎหมายฉบับสำคัญๆ ก็ไม่ได้ผ่านออกมาเลย มีทั้งการดอง การคว่ำ และการเล่นเกมต่อรองข้อเสนอบ้าง ถอนบ้าง อยู่เรื่อยๆ

“เราราษฎรทั้งหลาย จึงไม่อาจเชื่อว่ารัฐบาลและรัฐสภาชุดปัจจุบันจะพาประเทศไปทิศทางใดได้ การคงอยู่ต่อไปมีแต่เพื่อการยึดอำนาจเพื่อให้ตัวเองและพวกพ้องเสวยสุขต่อไปบนความทุกข์ของประชาชน บัดนี้ เหลือเวลาอีกไม่เกิน 7 เดือนเท่านั้น ก็จะมีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้ง ที่ประชาชนจะได้ร่วมกำหนดอนาคตทางการเมืองของประเทศไทย ซึ่งเราไม่อาจนอนรอเฉยให้เวลามาถึงเอง ระหว่างที่พวกเขาครองอำนาจ และจะทําอะไรกับประเทศนี้ไปอย่างไรก็ได้” น.ส.ภัสราวลีกล่าว

น.ส.ภัสราวลีกล่าวต่อว่า เราราษฎรทั้งหลายจึงขอเรียกร้องให้ยุบสภา และคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดทันที โดยจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการดังนี้

ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งที่ค้างอยู่โดยเร็วที่สุด โดยกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนและพิจารณาให้กฎหมายเลือกตั้งได้รีบบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งที่จะใช้ในอีกไม่เกิน 7 เดือนข้างหน้า

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องรีบออกกติกาในรายละเอียดที่มีความชัดเจนว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะทำอะไรได้บ้างหรือไม่ได้บ้าง และบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันกับผู้สมัครทุกพรรค ต้องประกาศวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยเร็ว ให้ประชาชนและผู้สมัคร ส.ส.ทุกพรรคร่วมกันออกแบบได้ ต้องประกาศสูตรคำนวนที่นั่ง ส.ส.ชัดเจน รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันสังเกตการณ์เลือกตั้ง การนับคะแนน การรายงานผลคะแนน และกำหนดวิธีการรายงานผลคะแนนที่โปร่งใส โดยเปิดเผยผลคะแนนรายหน่วยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม ความชัดเจนให้เร็วที่สุด และประกาศยุบสภา คืนอํานาจให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด เพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรม
หากไม่มีการตอบรับ ไม่มีความคืบหน้า เรื่องดำเนินการคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็ว เราขอประกาศที่จะเดินหน้าเรียกร้อง โดยเฉพาะเจาะจงกับพรรคการเมืองทุกพรรค ให้ร่วมกันกดดันไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ประกาศยุบสภา และร่วมกันเรียกร้องไปยัง กกต. ให้เตรียมจัดการเลือกตั้งให้โปร่งใสและเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ หลังแถลงเสร็จสิ้น ผู้แถลงได้ร่วมกันชู 3 นิ้วขึ้นฟ้า