พิชัย แก้ววิชิต เตรียมพูดสร้างแรงบันดาลใจ “Capture Memory Style : เทคนิคและมุมมองในการถ่ายภาพ ณ หอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร

ห้องสมุดขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอภิปรายสร้างแรงบันดาลใจ

หัวข้อ “Capture Memory Style : เทคนิคและมุมมองในการถ่ายภาพ @phichaikeawvichit”วิทยากรโดย คุณ พิชัย แก้ววิชิต (เอก) เจ้าของคอลัมน์ “เอกภาพ” ใน “มติชนสุดสัปดาห์” Matichon Weekly – มติชนสุดสัปดาห์ และ เจ้าของ IG : phichaikeawvichit(https://www.instagram.com/phichaikeawvichit/)📌 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 – 17.00 น. สถานที่ Learning Space ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร

ดำเนินรายการโดย นางสาวอรวรรณ ผๅถาสุขกิจ และ นายซิดดิ๊ก มะหะหมัด จาก MC of SWU 2023 ชมรมส่งเสริมทักษะการสื่อสาร มศว

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : https://forms.gle/oaDcBSkPnNudC9227
**รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง** (นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประทับตรา “กิจกรรมเลือก”)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook : สำนักหอสมุดกลาง มศว
Line : @libswu
Email : [email protected]
โทร : 063-8013030