หมอธีระ เปิดผลสำรวจสหรัฐ เผยผู้เคยติดโควิด เผชิญลองโควิด 17.7% ย้ำอย่าคิดว่าจิ๊บๆ เดี๋ยวก็หาย

หมอธีระเปิดผลสำรวจสหรัฐ เผยผู้เคยติดเชื้อโควิด เผชิญลองโควิด 17.7% ย้ำอย่าคิดว่าจิ๊บๆ เดี๋ยวก็หาย

 

วันที่ 15 ส.ค. นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุว่า Long COVID ในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลจากการสำรวจของ National Center for Health Statistics ล่าสุดเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ US CDC

ประชากรวัยผู้ใหญ่ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และประสบปัญหา Long COVID ขณะนี้ สูงถึง 17.7%

คิดเป็นสัดส่วนถึง 7.6% ของประชากรวัยผู้ใหญ่ทั้งหมดของประเทศ

ในขณะที่คนที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 นั้น พบว่าเคยประสบปัญหา Long COVID มีถึง 34.3%

นี่คือข้อมูลของอเมริกา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่จะเป็นภาระต่อระบบสุขภาพ รวมถึงกระทบต่อคุณภาพชีวิต สมรรถนะการใช้ชีวิต และการทำงาน รวมถึงค่าใช้จ่าย

เฉกเช่นเดียวกับที่เราเห็น overload system จาก Long COVID ในประเทศอื่นๆ เช่น ในสหราชอาณาจักร ที่เคยได้นำเสนอข้อมูลมาก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นหากเจอคำกล่าวอ้างที่บอกให้ไม่ต้องมากังวลเรื่อง Long COVID จิ๊บๆ เดี๋ยวก็หาย ส่วนใหญ่เป็นอาการจากการรู้สึกนึกคิดไปเอง…ถ้าเราได้ติดตามความรู้มากเพียงพอก็คงพอจะทราบได้ว่าควรเชื่อหรือไม่

ไม่เป็น ไม่ประสบ ก็จะไม่รู้สึก

หนทางชีวิต สุขภาพ สวัสดิภาพ และความปลอดภัยในชีวิตของตัวคุณและครอบครัว ขึ้นกับการตัดสินใจประพฤติปฏิบัติตัว (Self protective behaviors) ความรู้เท่าทัน (Health literacy) และความใส่ใจสุขภาพ (Health consciousness)

สัจธรรมของโลกคือ วิกฤตจะไม่เกิดขึ้นสาหัส ไม่สูญเสียมากมาย หากวงการเมืองสุจริต วงนโยบายซื่อสัตย์ และวงวิชาการมีจริยธรรม
ใช้ความรู้ในการดูแลตนเองและคนที่ใกล้ชิด ใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทนะครับ