‘จาตุรนต์’ ติง ‘วิษณุ’ พูดเข้ารกเข้าพง ปม สมช.เข้าแก้ปัญหาของแพง-เงินเฟ้อ ชี้ยิ่งซ้ำเติมหนัก

‘จาตุรนต์’ ส่ายหน้า ‘วิษณุ’ แจงปม สมช.แก้ปัญหาพลังงาน-เงินเฟ้อ เลอะเทอะ เข้ารกเข้าพง ห่วงยิ่งไม่ช่วยแถมซ้ำเติมหนักขึ้น

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อคำสัมภาษณ์ของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ถึงการที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้สภาความมั่นคงแห่งชาติเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ แม้ภายหลังเลขาฯสมช.จะออกมาชี้แจงเป็นเพียงผู้ประสานงานคอยอำนวยความสะดวกว่า

รองนายกฯวิษณุ มาแบบศรีธนญชัยอีกแล้ว ที่เฉไฉว่า “เขาไม่ได้ให้เลขาฯสมช.มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เพียงแต่ให้มาวางโครงสร้างการทำงาน…” แต่ผมฟังการชี้แจงของเลขาฯสมช.เรื่องการแก้ปัญหาพลังงาน เงินเฟ้อ ของแพงแล้ว จะเห็นว่า สมช.กำลังวางตัวเองเป็นผู้ดูแลการแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งหมด ไม่ใช่แค่จัดประชุม เพราะตอบปัญหาต่างๆ เป็นฉากๆ ไปหมด ทั้งๆ ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเลย

ส่วนที่บอกว่า “เป็นเพราะเรื่องพลังงานไม่จำเป็นต้องใช้โครงสร้างอะไร มีกระทรวงพลังงานจัดการอยู่ แต่ปัจจุบันพบว่ามีการกระทบกับราคาสินค้าซึ่งเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ กระทบกับผู้บริโภค และหลายภาคส่วน จึงต้องวางโครงสร้างเพื่อบูรณาการใหม่ ตรงนี้ต้องใช้อำนาจของ สมช.ดำเนินการ” ก็เป็นการชี้แจงที่ผิดอย่างแรง เพราะการวางโครงสร้างการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ใช่หน้าที่กงการอะไรของ สมช. รองวิษณุชี้แจงแบบนี้ยิ่งทำให้การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้เข้ารกเข้าพงหนักเข้าไปอีก ไม่มีทางแก้ปัญหาได้

การแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนั้น หน่วยงานที่เป็นหลักควรจะเป็นกระทรวงการคลังกับสภาพัฒน์ จะให้ใครเป็นฝ่ายเลขาฯก็แล้วแต่ประเด็นปัญหา ไม่ใช่ สมช.แน่นอน การที่นายกฯมอบ สมช.แบบนี้เพราะคุ้นเคยกับการเป็นทหารที่ถนัดที่จะใช้งานหน่วยงานด้านความมั่นคง ซึ่งนอกจากแก้ปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่ไม่ได้แล้ว ยังจะทำให้นักลงทุนทั้งในประเทศและจากต่างประเทศขาดความเชื่อถือกระทบต่อการลงทุนและจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจในระยะกลางและระยะยาวด้วย เรื่องนี้ถึงที่สุดแล้วปัญหาอยู่ที่นายกฯ แต่แทนที่รองฯวิษณุซึ่งเข้าใจระบบราชการดีอยู่แล้วจะทักท้วง กลับยุส่งให้เลอะเทอะไปกันใหญ่

ส่วนการที่รองฯวิษณุอ้างถึงการให้ สมช.ทำเรื่องโควิดนั้น ความจริงเป็นการยกตัวอย่างถึงความผิดพลาดอย่างมากของรัฐบาล การที่ใช้ สมช.เป็นหลักในการรับมือกับสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ขาดการให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐกิจเสียหายไปมากกว่าที่จำเป็น