ลุงป้อม หารือ ผู้แทน EJF.เชื่อมั่น ไทยเป็นตัวอย่างการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย (IUU)ในระดับภูมิภาค

ลุงป้อม หารือ ผู้แทน EJF.เชื่อมั่น ไทยเป็นตัวอย่างการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย (IUU)ในระดับภูมิภาค

วันนี้ เวลา 9.30 ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายสตีฟ เทรนท์ (Steve Trent) ผู้อำนวยการมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (Environment Justice Foundation: EJF) และนายโดมินิค ทอมป์สัน (Dominic Thomson) รองผู้อำนวยการฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงานและการประมงในอุตสาหกรรมการประมงไทย รวมทั้งแสวงหากลไกเพิ่มเติมที่จะช่วยสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมการประมงไทย โดยมีประเด็นที่หยิบยก อาทิ การส่งเสริมให้ไทยเป็นผู้นำของภูมิภาคในการต่อสู้กับการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) และการนำหลักการเพื่อความโปร่งใสในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลทั่วโลกของ EJF มาปฏิบัติใช้ในกลยุทธ์การบริหารจัดการประมงไทย

สำหรับการเข้าเยี่ยมคารวะฯ ในครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) พร้อมด้วยนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.รง. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พล.ต.อ. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอธิบดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าของไทยในการแก้ไขปัญหาประมง IUU ในด้านต่าง ๆ โดยในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยได้ร่วมมือกับอีเจเอฟ อย่างต่อเนื่อง เช่น การร่วมตรวจสอบเรือประมงและส่งเป้าสงสัยในพื้นที่มายังกรมประมง การร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจสอบเรือแจ้งเข้า-ออกของศูนย์ควบคุม การแจ้งเรือเข้าออก การขึ้นท่าสัตว์น้ำ การตรวจแรงงานที่ท่าและกลางทะเลของเรือตรวจการ นอกจากนี้ กรมประมงยังได้จัดทำโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และแนวปฏิบัติกรณีลูกเรือเกิดอุบัติเหตุ โดยได้จัดทำทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และได้รับการสนับสนุนจากอีเจเอฟในการจัดแปลแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นภาษากัมพูชา และเมียนมา ทั้งนี้ ในระดับภูมิภาค ในระดับภูมิภาค ไทยได้ร่วมมือกับประเทศในอาเซียนในการต่อต้านการทำประมงไอยูยูผ่านศูนย์เครือข่ายอาเซียน โดยได้พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประมงออนไลน์ ซึ่งได้นำเสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรับทราบในการประชุมผู้ประสานงานหลักของเครือข่ายอาเซียนเพื่อต่อต้านการประมงไอยูยู ครั้งที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๖๓

พล.ต.อ. ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมุ่งมั่นเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างไม่ลดละจนนำมาสู่ความก้าวหน้าในปัจจุบัน และย้ำว่าไทยมีความพร้อมแล้วที่จะขยายบทบาทนำของการแก้ไขปัญหาไปสู่ในระดับภูมิภาค โดยการแบ่งปันประสบการณ์ให้กับประเทศต่าง ๆ ที่เผชิญกับปัญหาเช่นเดียวกับไทย โดยเฉพาะในช่วงการประชุมเอเปคที่รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพปีนี้

นายเทรนท์ ได้ชื่นชมความพยายามของรัฐบาลไทย และความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาอันเป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมมากมายหลายด้าน ภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี อีกทั้งเชื่อมั่นว่า ไทยสามารถเป็นตัวอย่างของการแก้ไขปัญหาประมง IUU ที่ดีของภูมิภาค และสามารถขยายไปสู่การเป็นผู้นำระดับโลกได้ด้วย ซึ่งมูลนิธิ EJF พร้อมจะสนับสนุนไทยในการแก้ไขปัญหาประมง IUU เพื่อให้ไทยสามารถบรรลุเจตนารมณ์ของการเป็นประเทศปลอดจากการประมง IUU และเป็นแกนนำขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับภูมิภาคที่ปลอดจากประมง IUU ของอาเซียนต่อไป