อคส. ผูกมือ จีน สร้างพันธมิตรร่วมทุน เพิ่มสาขาคลังต่างประเทศ เสริมค้าออนไลน์

นายเกรียงศักดิ์ ประทีบวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า(อคส.) เปิดเผยว่า อคส. ได้ลงนามในบันทึกคงามเข้าใจ(เอ็มโอยู) กับ Nansha Investment ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจีนแห่งหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Greater Bay Area ครอบคลุมพื้นที่ในฮ่องกง มาเก๊า กวางตุ้ง และไหหลำ มีความชำนาญด้าน Biotechnology, AI, Robotic และ Quantum พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี  อีกทั้ง  Nansha Investment ประกอบธุรกิจในกลุ่มคลังสินค้าและขนส่ง ซึ่งสอดคล้องกับ อคส. เป็นอย่างมาก โดยการลงนามครั้งนี้ ได้รับการสนันสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ( สคต.) กวางโจว

นายเกรียงศักดิ์  กล่าวต่อว่า ในแผนการร่วมลงทุน ในประเทศจีน นั้น อคส. จะลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 น้นคลังสินค้าที่รองรับการค้าขายออนไลน์ เพื่อให้สินค้าไทยสามารถขายผ่านแพลตฟอร์มของจีนได้ง่ายและสะดวกขึ้น ส่วนการลงทุนในประเทศไทย อคส. จะเป็นเจ้าภาพหลักร่วมรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อคส. พร้อมพารัฐวิสาหกิจไทย ร่วมลงทุนในจีนด้วย หากโครงการสำเร็จ จะเป็นการเชื่อมต่อการขนส่งแบบ point to point ไทยกับจีนฝั่งตะวันออก และจะรองรับการแข่งขันทางการค้าในรูปแบบ just in time เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม อคส. ยังไม่สามารถเดินทางเข้าจีนได้จากนโยบาย zero COVID ซึ่งทำให้แผนงานล่าช้าต่อไป ทั้งนี้ อคส. ได้เตรียมต้อนรับทีมงานจากฝั่งฮ่องกงที่สามารถเดินทางมาไทยได้ โดยกำหนดการคณะทำงาน จะพบกันในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ ที่คลังสินค้าธนบุรี จากนั้นจะนำความคืบหน้าเสนอคณะกรรมการองค์การคลังสินค้าเพื่อเห็นชอบในหลักการเพื่อการเดินหน้าต่อไป

“อคส. มีแผนการเชื่อมคลังสินค้าทั้งทางน้ำไปยังจีนตะวันออก และทางรางไปยังจีนฝั่งตะวันตก โดยร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจไทยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นลำดับ คาดได้ผลสรุปในเร็วๆนี้ ซึ่งเป็นงานที่อคส. เตรียมขยายเครือข่ายและต่อยอดธุรกิจทั้งในไทยและต่างประเทศ “นายเกรียงศักดิ์ กล่าว