ไฟเขียวเพิ่มแหล่งผลิตโมเดอร์นาจากสหรัฐ จ่อนำเข้าอีก 1.4 ล้านโดส ช่วงปลายพ.ย.

ไฟเขียวเพิ่มแหล่งผลิตโมเดอร์นาจากสหรัฐ นำเข้าอีก 1.4 ล้านโดส ช่วงปลายพ.ย. – ต้น ธ.ค. ก่อนส่งมอบอภ.และสมาคม รพ.เอกชน ให้ครบ 1.9 ล้านโดสของปีนี้

วันที่ 23 พ.ย.64 ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุมัติเพิ่มแหล่งผลิตวัคซีนโมเดอร์นาในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 23 พ.ย. โดยจะเป็นแหล่งผลิตสมทบเพิ่มเติมจากแหล่งผลิตในยุโรปที่เคยได้รับการอนุมัติไปแล้ว เพื่อให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนโมเดอร์นาได้รวดเร็ว สม่ำเสมอและต่อเนื่องยิ่งขึ้น

โดยบริษัทฯ จะสามารถนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา งวดถัดไป 1.4 ล้านโดส จากแหล่งผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะเริ่มทยอยนำเข้าในช่วงประมาณปลายพ.ย.-ต้นธ.ค. ตามที่ได้รับการแจ้งยืนยันจากบริษัทโมเดอร์นา เพื่อส่งมอบให้องค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนต่อไป ทำให้สามารถส่งมอบวัคซีนทั้งหมดในปีนี้ รวม 1.9 ล้านโดส ตามแผนการส่งมอบวัคซีนทั้งหมดของปี 2564 ที่เคยแจ้งไว้

“บริษัทฯ ได้ประสานไปยังบริษัทโมเดอร์นาเพื่อเร่งการนำเข้าจากแหล่งผลิตใหม่นี้ทันที โดยโมเดอร์นาได้จัดหาวัคซีนนี้ไว้ให้แก่ประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด วัคซีนทุกล็อตที่จัดส่งมายังประเทศไทยจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพก่อนจะปล่อยผ่านออกจากผู้ผลิตประเทศต้นทาง” ภญ.สุนัยนา กล่าว