องค์การเภสัชฯ สำรอง ยาฟาวิพิราเวียร์ เพิ่ม 5.5 ล้านเม็ด วันนี้เข้าคลังอีก 3 ล้านเม็ด

องค์การเภสัชกรรม สำรอง ยาฟาวิพิราเวียร์ สำหรับผู้ป่วยโควิด วันนี้เข้าคลังอีก 3 ล้านเม็ด วันที่ 17 พ.ค. จะเข้ามาอีก 2 ล้าน 5 แสนเม็ด รวม 5.5 ล้านเม็ด

วันที่ 14 พ.ค.64 ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการ (อภ.) กล่าวว่า องค์การ เภสัชกรรมได้จัดหา สำรอง และกระจาย ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมียาใช้ในการรักษาได้อย่างเพียงพอ

ภญ.ศิริกุลกล่าวว่า วันนี้ (14 พฤษภาคม) ได้รับเข้าคลัง จำนวน 3 ล้านเม็ด และในวันที่ 17 พ.ค.64 จะเข้ามาอีก จำนวน 2 ล้าน 5 แสนเม็ด รวมเป็น 5.5 ล้านเม็ด โดยยาดังกล่าวจะจัดเก็บสำรองไว้ที่คลังยาขององค์การเภสัชกรรม ที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สำหรับกระจายยาไปสำรองในสถานพยาบาลตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป

ปัจจุบันอัตราการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ใช้อยู่ประมาณวันละ 5 หมื่นเม็ด ซึ่งการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ในการรักษาผู้ป่วยดังกล่าว จะมีแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และการป้องกันการติดเซื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งออกโดยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นแนวทางในการรักษา โดยล่าสุดได้มีฉบับปรับปรุงออกมา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

“องค์การเภสัชกรรมยังคงมุ่งมั่นทำภารกิจในการสั่งซื้อ และนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อให้มียาใช้อย่างต่อเนื่องเพียงพอ และผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาและการรักษาได้อย่างทันท่วงที” รองผอ.องค์การเภสัชกรรมกล่าว

บทความก่อนหน้านี้“อันวาร์”ย้ำ “ปชป.”ต้องถอนตัวร่วมรบ.ก่อนที่ ปชช.จะถอนพรรคออกจากการเมือง
บทความถัดไปสั่งออกมาตรการผ่อนคลาย พื้นที่ควบคุมสูงสุด นั่งทานในร้านได้ 25%