ธรรมนัส-นฤมล เดินสายร่วมบุญบริจาค “โรงทาน” วัดเบญฯ ส่งกำลังใจ! พร้อมแจกข้าวสารอาหารแห้งชุมชนในพื้นที่รอบวัด

วันนี้ (11 พ.ค. 64 ) เวลา 14.00 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ฝ่ายปฏิบัติการและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉิน โควิด-19 พปชร. (ศปฉ.พปชร.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ร่วมบริจาคถวายปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งในโครงการ “โรงทาน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร” เพื่อสนับสนุนค่าภัตตาหารเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมแจกเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันบรรเทาความเดือนร้อนชุมชน!!
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ฝ่ายปฏิบัติการและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉิน โควิด-19 พปชร. (ศปฉ.พปชร.) เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เพื่อนำปัจจัยมาถวายเพื่อสบทบทุนค่า สนับสนุนค่าภัตตาหารเครื่องอุปโภคบริโภค ร่วมถึงนำข้าวสารอาหารแห้ง มาถวายในโครงการ “โรงทานวัด” ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็นโครงการเพื่อจัดภัตตาหารถวายแด่พระภิกษุ-สามเณรในพระอาราม รวมถึงเป็นการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่เดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อเป็นการสนองตามพระราชดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
“การร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการโรงทานในครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ ที่ทรงเห็นว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน นอกเหนือจากเป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร เพื่อการเรียนรู้ ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนอีกด้วย ดังนั้นวัด ที่พอมีศักยภาพ สามารถให้การอนุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับชุมชนได้” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9-31 พฤษภาคม 2564 โดยผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนค่าภัตตาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการ ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 020-280734-7 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามฯ

บทความก่อนหน้านี้ซินแสดัง ผ่าดวง ‘ทักษิณ’ เข้าเคราะห์ วิบากกรรมวันเกิด จะแก้ไขได้ต้องกลับมารับกรรม หากหวังเอาชนะยิ่งพ่าย
บทความถัดไปตระหนกในความเลอะเทอะ/เมนูข้อมูล นายดาต้า