‘สมชัย’ เอาด้วย ‘ประยุทธ์’ ท้าประชามติ ชี้ เอาคำถามพ่วงแบบปี59 แต่ถามในมุมตรงข้าม

‘สมชัย’ เอาด้วย ‘ประยุทธ์’ ท้าประชามติ เอาคำถามเดิมสมัยปี59 แต่ถามในมุมตรงข้าม

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผอ.ศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต แสดงความเห็น กรณีนายกฯท้าทำประชามติให้ลาออกหรืออยู่ต่อ ระบุว่า

ประชามติเรื่องอะไรดี พลเอกประยุทธ์ท้าทำประชามติ ว่าจะให้นายกลาออกหรืออยู่ต่อ ทั้งๆที่ก็รู้เต็มอกว่ารัฐธรรมนูญห้ามทำประชามติเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล

ผมเลยขอเสนอประเด็นการทำประชามติ โดยเอาคำถามพ่วงที่เคยถามตอนประชามติ 7 สิงหาคม 2559 มาถามประชาชนใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยนข้อความบางส่วน

ข้อความเดิม

“ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่าในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”

ข้อความใหม่

“ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า จากผลงานในการกำกับติดตามการปฏิรูปประเทศให้เกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินับแต่มีวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สมควร”ยกเลิกหลักการ”การให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”

เหตุผลที่เสนอ

1. ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเรื่องการทำประชามติเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล
2. เคยเป็นคำถามที่เคยใช้ทำประชามติมาแล้ว เพียงแต่ถามในมุมตรงข้าม
3. สามารถใช้ผลการทำประชามติ เป็นสิ่งบ่งบอกว่า นายกรัฐมนตรีสมควรพิจารณาตัวเองอย่างไรต่อไป

บทความก่อนหน้านี้สภาเดือด-เลือดสาด จับตาตั้งกรรมการหาทางออกประเทศหลังปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
บทความถัดไปคนของโลก จาซินดา อาร์เดิร์น นายกฯ สมัยที่ 2 ที่หล่อหลอมจากวิกฤต