ประธานอัยการ แนะ อสส. 3 ข้อ เร่งแถลงเคลียร์ข้อสงสัยคดี “บอส”

ประธานอัยการ แนะ อสส. 3 ข้อ เร่งแถลงเคลียร์ข้อสงสัยคดี “บอส”

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะกรรมการอัยการ ส่งบันทึกข้อความถึงนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด กรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนายวรยุทธว่า มีความห่วงใยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กรอัยการเป็นอย่างยิ่ง และใคร่ขอให้คำแนะนำแนวทางแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวดังนี้

1.สำนักงานอัยการสูงสุดควรตรวจสอบการดำเนินคดีของสำนวนดังกล่าวในทุกขั้นตอนเพื่อยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายและหลักนิติธรรมให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

2.ระหว่างดำเนินการตามข้อ 1.ควรมีกลไกที่เหมาะสมอธิบายให้สาธารณชนทราบทุกระยะ

3.เมื่อได้ผลการตรวจสอบตามข้อ 1. ต้องจัดแถลงข่าวหรืออธิบายที่กระชับแก้ได้ตรงประเด็นต่างๆ ที่สาธารณชนตั้งข้อสงสัยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักการอำนวยความยุติธรรมให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งชัดต่อสาธารณชนทันทีในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้

บทความก่อนหน้านี้ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ : ดุสิตธานี เป็นเมืองตุ๊กตา ไม่ใช่โมเดลทดลองประชาธิปไตย
บทความถัดไปพรรคกล้า ยื่น ศบค. ชู 7 ข้อแก้วิกฤตภูเก็ตร้าง-พลิกโฉมเป็นมหานคร