‘นิสิตจุฬาฯ’ ยื่น ‘ชวน’ ช่วยยับยั้งรื้อศาลเจ้าแม่ทับทิม ชี้ทรงคุณค่าประวัติศาสตร์-จิตใจ

“นิสิตจุฬาฯ” ยื่น “ชวน” ยับยั้งการรื้อถอนศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง ชี้เป็นศูนย์รวมจิตใจ หวั่นขัดกม. และลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่รัฐสภา กลุ่มนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่นำโดยนายณัฐนันท์ ทองเกื้อสกุล พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ ศรีสุข ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ คณะบริหารศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง พร้อมประชาชนได้นำรายชื่อผู้ร่วมคัดค้านการรื้อถอนศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านมีนายแทนคุณ จิตต์อิสระ คณะที่ปรึกษาประธานสภา เพื่อขอให้ยับยั้งการรื้อถอนศาลเจ้าดังกล่าว เนื่องจากศาลเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลืองแห่งนี้ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และมีคุณค่าทางจิตใจกับชุมชน ซึ่งการรื้อถอนดังกล่าวอาจเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายและส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ทั้งนี้ นายณัฐนันท์กล่าวว่า สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกว่า 3,000 คน ในเฟซบุ๊ก เรื่องการย้ายศาลเจ้า ปรากฎว่ามีผู้คัดค้านมากกว่าร้อยละ 90 ดังนั้น จึงขอยื่นเรื่องต่อสภาเพื่อขอให้ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิจารณาโดยด่วน และขอให้สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ ชะลอการสร้างคอนโดมิเนียมในพื้นที่ศาลเจ้าออกไปก่อน และให้ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งนิสิตมีส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยตั้งอนุกรรมการที่ประกอบด้วย ตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ ผู้ดูแลศาลเจ้าฯ นิสิต และผู้มีความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งด้านสถาปัตยกรรมจีน และด้านประวัติศาสตร์ มาศึกษารายละเอียด เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมชุมชน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป มากกว่าจะนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

บทความก่อนหน้านี้“กมธ.กฎหมาย”เดินหน้าดันกม.ป้องกันและต่อต้านการอุ้มหาย ให้สภาพิจารณา
บทความถัดไป‘นิพนธ์’ ขอบคุณพณ.-ห้าง ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงสงขลา