ศรีสุวรรณข้องใจสภาพัฒน์ฯ – มหาดไทยจี้ อปท.ทั่วประเทศเร่งเสนอโครงการใช้เงินกู้ 1 ล้านล้าน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลได้ออกพระราชกำหนด(พ.ร.ก.) 3 ฉบับ กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาและเยียวยาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส หรือโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 แต่ปรากฏว่าการออกกฎหมายเร่งด่วนเพื่อขอกู้เงินมาใช้จ่ายดังกล่าว ไม่มีแผนงานและรายละเอียดของการใช้จ่ายเงินและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปโดยสุจริตแต่อย่างใด แสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมของรัฐบาลกับการดำเนินการดังกล่าว แต่ต้องการใช้สถานการณ์โควิด-19 เป็นข้ออ้างในการกู้เงินมาใช้จ่าย

“ ที่ผ่านมาสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ กับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมอบหมายให้แต่ละจังหวัดสั่งการให้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง อบจ. อบต.เทศบาลเร่งจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับงบประมาณจากเงินกู้ภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยแนบเอกสารประกอบทั้งแบบฟอร์มแผนงาน แบบฟอร์มข้อเสนอ ประมาณการงบประมาณ แบบแปลน ผังบริเวณสถานที่ดำเนินงาน สำเนาแผนจังหวัด สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ภาพถ่ายสถานที่ดำเนินงานโครงการ และเอกสารสิทธิ์หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ เอกสารทั้งหมดต้องจัดทำ 2 ชุด เพื่อส่งให้จังหวัดรวบรวมส่งให้สภาพัฒน์ฯภายในวันที่ 5 มิถุนายน และส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ 10 มิถุนายน “ นายศรีสุวรรณ กล่าว

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า การสั่งการที่เร่งรีบทำให้ อปท.หลายแห่งไม่มีความพร้อม เนื่องจากโครงการต่างๆ ต้องจัดทำมีรายละเอียด ต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หากไม่มีต้องเขียนเพิ่มเติม โดยสภาท้องถิ่นเห็นชอบ จากนั้นต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน หากทำผิดขั้นตอนจะมีปัญหาถูกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบ ปัญหาเหล่านี้ทั้งเลขาธิการสภาพัฒน์ฯ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รัฐมนตรีว่ากระรทรวงมหาดไทย จะรับผิดชอบแทนผู้บริหาร อปท.ได้หรือไม่ ที่สำคัญยังไม่มีการวางระบบตรวจสอบการใช้เงินกู้ดังกล่าวแบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการทุจริต


พิเศษ! สมัครสมาชิกนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีชาวบ้าน ลดราคาทันที 40% ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น! คลิกดูรายละเอียดที่นี่

บทความก่อนหน้านี้แอมเนสตี้ฯ จี้สหรัฐฯเร่งแก้ไขต้นเหตุสู่การประท้วงกรณี “จอร์จ ฟลอยด์”
บทความถัดไปอดีตสหภาพบินไทย ระดมพลพนักงานค้านลดเงินเดือน ฟ้องศาลแรงงาน