มติที่ประชุม ก.ร.เห็นชอบ 5 มาตรการ คุมเข้ม ขรก.รัฐสภา ป้องกันโควิด-19

มติที่ประชุม ก.ร.เห็นชอบ 5 มาตรการ ให้ข้าราชการและบุคลากรในวงงานรัฐสภาปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เตรียมให้ทำงานที่บ้าน โดยเป็นดุลพินิจหัวหน้าส่วนงาน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม ว่าในที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของข้าราชการและบุคลากรในวงงานรัฐสภา ก่อนมีมติเห็นชอบ 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 คือ ไม่อนุญาตให้ข้าราชการและบุคลากรในวงงานรัฐสภาเดินทางออกนอกประเทศโดยเด็ดขาด เว้นแต่มีความจำเป็นจะพิจารณาเป็นรายกรณี 2.สำหรับบุคคลที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ หรือผู้ติดเชื้อต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 3.ให้ยกเลิกกำหนดการศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ และการประชุมต่างๆ 4.เพิ่มมาตรการในการป้องกันและคัดกรองบุคลากรในวงงานรัฐสภา ซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยหรือผู้ติดตามประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สื่อมวลชนประจำรัฐสภาด้วย และ 5.ให้เฝ้าระวังการเเพร่กระจายของเชื้อโรค โดยให้ทำความสะอาดสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ และให้บุคลากรในสำนักงานป้องกันตนเอง โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงในการรับและแพร่เชื้อ

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยังกล่าวถึงมาตรการทำงานที่บ้าน หรือ work from home ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในวงงานรัฐสภา ว่าให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าแต่ละส่วนงาน โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานเดิม ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติงานจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

บทความก่อนหน้านี้อังกฤษทุ่มกว่า 2.5 หมื่นล้านบ. จับตาเชื้อ “โควิด-19” กลายพันธุ์
บทความถัดไป“สิงคโปร์” เข้ม! ให้นักเดินทางยื่นใบรับรองสุขภาพทางออนไลน์ ก่อนเข้าประเทศ