คมนาคม แจงมาตรการบรรเทา หลัง รบ.ประกาศ เลื่อนวันหยุดสงกรานต์

เมื่อวานนี้ (19 มีนาคม 2563) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 มี นายเทวัญ
ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศูนย์ข้อมูลฯ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสุชาติ โชติกธีรกุล รองผู้ว่าการบัญชีและการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นางนรัชลี รึ่งรัตนาอุบล ผอ.สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมแถลง

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่ปรากฎภาพเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เป็นลมภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบ ซึ่งผลการตรวจทราบว่าเป็นลบ ไม่มีการติดเชื้อโควิด-19 ส่วนการดูแลพนักงานคนดังกล่าว เนื่องจากเป็นพนักงานจ้างของบริษัทภายนอก จะรับไปดูแลเรื่องสวัสดิการ ในส่วนของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมที่จะดูแลในเบื้องต้น

สำหรับการชดเชยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เม.ย.เรื่องการจองตั๋วรถโดยสารประจำทาง ตั๋วเครื่องบินรถไฟ ขอให้เกิดความสบายใจว่ากระทรวงคมนาคม มีรัฐวิสาหกิจ 4 หน่วยงาน คือ บริษัท ขนส่ง จำกัด ประชาชนที่จองตั๋วเดินทางในช่วงวันที่ 1- 30 เม.ย.นี้ สามารถขอคืนเงินจากการจองตั๋วได้ 100% ในทันที ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.เป็นต้นไป แต่ถ้าต้องการเลื่อนตั๋วการเดินทางสามารถทำได้โดยขยายเวลาไปได้ถึง 50 วัน โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 1 วัน หากสงสัยสอบถามได้ที่หมายเลข 1490

ส่วนผู้ที่ซื้อตั๋วรถไฟ ก่อนวันที่ 28 มี.ค. ทางการรถไฟจะคืนเงินให้ทั้ง 100% โดยต้องคืนก่อนวันเดินทาง 3 วัน หากไปขอคืนในวันเดินทางที่ระบุไว้ในตั๋ว สามารถคืนได้ 50% หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข 1690 ส่วนการเดินทางเครื่องบิน ของการบินไทยและไทยสมายล์สามารถคืนได้แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข เช่น ผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ในเส้นทางเดิม แต่หากต้องการเปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง ต้องชำระส่วนต่าง 200 บาท หากเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องเสียเพิ่ม 500 บาท ส่วนค่ามัดจำสามารถใช้ได้เป็นเวลา 1 ปี หากมีความสงสัยสอบถามที่ www.ไทยสมายล์แอร์ หรือที่โทรศัพท์หมายเลข 02-1188888

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงที่ไม่มีการเดินทาง จะแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสายการบินที่ได้รับผลกระทบจำนวนมาก จึงมีมาตรการลดค่าแลนดิ้งกับค่าจอดให้กับสายการบิน 50% ส่วนบริษัทวิทยุการบิน จะลดค่าควบคุมการจราจรทางการบิน 50% ขณะที่การเช่าพื้นที่ของสายกันบินต่างๆภายในอาคารจะลด 50% เช่นเดียวกัน

ส่วนมาตรการผ่อนผัน เราจะไม่ตัดสิทธิ์สายการบิน เมื่อมีความพร้อมที่จะขึ้นบินแล้วจะศึกษาเส้นทางการบินของสายการบินในประเทศใหม่ ตามความต้องการของประชาชน พร้อมกับขยายเวลาชำระหนี้สายการบินซึ่งอยู่ระหว่างการประชุมกับกระทรวงการคลังธนาคาร รวมทั้งการหาแหล่งเงินทุนให้กู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วย พร้อมออกประกาศสิทธิหนังสือรับรองให้กับสายการบินที่มีความเสี่ยงจากการรับผู้โดยสารที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

ด้านนายสุชาติ กล่าวว่า การขอลงทะเบียนเพื่อขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ขอแนะนำให้ลงชื่อทางออนไลน์ทั้งการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าภูมิภาค เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดของประชาชน โดยกรอกข้อมูล 3 ขั้นตอน คือ ชื่อผู้ใช้ไฟ หมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขเครื่องวัดหรือเครื่องหมายแสดงสัญญาที่สามารถดูได้สลิปแจ้งค่าไฟ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือลงทะเบียนทางเว็ปไซต์ของทั้งกฟน.และกฟผ. ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.เป็นต้นไป หรือจะไปที่การไฟฟ้าสาขาเพื่อขอลงทะเบียนได้นอกจากนั้นยังลดค่าใช้ไฟฟ้า 3% เป็นเวลาสามเดือนตั้งแต่วันที่เดือนเมษาถึงมิถุนายนและขยายเวลาชำระเงินค่าไฟฟ้าออกไปอีก6เดือน

ด้าน นางนรัชลี กล่าวว่า ในส่วนของการประปาภูมิภาค และนครหลวง จะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.เป็นต้นไป น้ำประปา กปภ. มี 3 มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำ ดังนี้ มาตรการที่ 1 ลดค่าน้ำประปาในอัตราร้อยละ 3 ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือน เม.ย.–มิ.ย. มาตรการที่ 2 ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย (สถานบริการและที่พัก ประเภทรหัส/ผู้ใช้น้ำ 33) โดยไม่คิดดอกเบี้ย สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน้ำประปา

สำหรับรอบการใช้น้ำเดือน เม.ย.– พ.ค. โดยไม่มีการตัดมิเตอร์น้ำและผู้ใช้น้ำสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงาน กปภ.สาขา ในพื้นที่ใช้น้ำประปา มาตรการที่ 3 คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ทั้งนี้ ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำสามารถยื่นขอสิทธิผ่านช่องทางออนไลน์และแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางที่กำหนดให้

บทความก่อนหน้านี้อุตตม เปิดใจหลังผลตรวจโควิด ไม่ติดเชื้อ ยันกักตัวต่อทำงานผ่านระบบทางไกล
บทความถัดไป‘ประยุทธ์’ ระดมขุนพลอาจารย์แพทย์ รับมือวิกฤต ‘โควิด-19’