‘รัฐบาล’ วอนเกษตรกรภาคกลาง งดปลูกข้าวนาปรังช่วงฤดูแล้ง

“รัฐบาล” วอนเกษตรกรภาคกลาง งดปลูกข้าวนาปรังช่วงฤดูแล้ง “บิ๊กป้อม” ผุดมาตรการแก้น้ำโขงลด พร้อมร่างแถลงการณ์ร่วมแม่โขง-ล้านช้าง เสนอประชุมรัฐมนตรีทรัพยากรน้ำที่เมืองจีน 9-12 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) แถลงภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2562 และการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า จากการคาดการณ์สภาพอากาศ ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน พล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562/63 โดยเฉพาะการป้องกันผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ตามที่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดมาตรการรองรับพื้นที่ปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องปี 2562 โดยไม่ให้กระทบต่อแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2562/2563

“ยืนยันว่ามีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค แต่ไม่เพียงพอสำหรับการเกษตร ดังนั้นจึงขอความร่วมมือไม่ให้เกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลาง ที่ต้องรับน้ำจากเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ และภาคอีสานในบางพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่ที่ต้องรับน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งเขื่อนมีปริมาณน้ำน้อย” นายสมเกียรติกล่าว

นายสมเกียรติกล่าวว่า ในที่ประชุมยังมีการติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงที่ลดลงในฤดูแล้ง จึงมอบหมายให้ สทนช. ผลักดันและแก้ปัญหาแม่น้ำโขง โดยมาตรการภายในประเทศระยะเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบวิถีประชาชนและการประกอบอาชีพใน 3 ประเด็นหลักคือ 1.จัดหาแหล่งน้ำสำรอง และขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อสำรองปริมาณน้ำในการอุปโภคบริโภค 2.มอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัด (ริมแม่น้ำโขง) สร้างการรับรู้การเข้าใจผู้ใช้น้ำภาคการเกษตร และประมงให้รับทราบ และ 3.มอบหมายกระทรวงคมนาคม (คค.) กำหนดมาตรการขนส่ง และคมนาคมทางน้ำ รวมถึงมาตรการรองรับการพังทลายของตลิ่งริมฝั่งโขงด้วย

นายสมเกียรติกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตร มอบหมายให้หน่วยงานหาแนวทางเพื่อป้องกันภัยแล้ง และอุทกภัยทางภาคใต้ โดยต้องมีการเก็บกักน้ำทุกรูปแบบ ทั้งน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน รวมถึงมีการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง อย่างรัดกุม โดยจะต้องรายงานผลมาที่ สทนช. ทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีทรัพยากรน้ำภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ซึ่ง สทนช.จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา พร้อมมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีด้านทรัพยากรน้ำ ในวันที่ 9-12 ธันวาคม ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

บทความก่อนหน้านี้‘ชวน’ โวย กมธ.ส.ส.กับส.ว.ได้งบไม่เท่ากัน ชี้ สภาเลือกตั้งได้น้อยกว่าไม่ได้
บทความถัดไปพล.ท.ภราดร จับตา พรรคเล็กก่อหวอด ชี้ศึกซักฟอกคือความหวังล้มรบ.