“อียู” เดินหน้ากระชับสัมพันธ์ไทยเหนียวแน่นหลังเลือกตั้ง เตรียมฟื้นเจรจาการค้าเสรี

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม สหภาพยุโรป(อียู)ออกแถลงการณ์ว่า คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปได้รับทราบรายงานจากผู้แทนระดับสูงเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองภายในประเทศไทย หลังจากมีการเลือกตั้งขึ้นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ภายใต้บริบทนี้และเมื่อพิจารณาถึงมติเดิมที่คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปได้ให้ความเห็นชอบไว้ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปจึงพิจารณาว่าขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วสำหรับสหภาพยุโรปที่จะกระชับความสัมพันธ์กับประเทศไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งนี้รวมถึงความสัมพันธ์ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน เสรีภาพขั้นพื้นฐาน และประชาธิปไตยแบบพหุนิยม โดยการเตรียมพร้อมสำหรับการลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือกับประเทศไทยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการเดินหน้ารื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยอีกด้วย

บทความก่อนหน้านี้ดาวกับดวงประจำวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 : โดย พิมพ์พรร
บทความถัดไปรมว.พาณิชย์ ร่วมงานสมัชชาพังงา เมืองแห่งความสุข หนุนประเทศไทยนำอาเซี่ยนมุ่งสู่ความสุข