คลังโชว์ตัวเลขจัดเก็บรายได้ 11 เดือน ทะลุ 2.3 ล้านล้านบาท

วันที่ 18 กันยายน 2562 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 2,332,840 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 54,858 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4 และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 51,916 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.3

โดยเป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่น กรมสรรพากร และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรที่สูงกว่าประมาณการ จำนวน 44,043 36,016 14,655 และ 8,016 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.2 2.1 9.6 และ 8.7 ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบกับคาดการณ์รายได้รัฐบาลสุทธิที่กระทรวงการคลังได้จัดทำสำหรับการติดตามและประเมินสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ (คาดการณ์ ณ เดือนมิถุนายน 2562) โดยพิจารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจ

และตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลพบว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 สูงกว่าคาดการณ์ จำนวน 22,480 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0

โดยการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ ยกเว้นการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นที่สูงกว่าคาดการณ์ร้อยละ 6.6 เนื่องจากมีการรับรู้ส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตร (Premium)

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่าการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2562 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

บทความก่อนหน้านี้สมหมาย ปาริจฉัตต์ : รักนักเรียนเหมือนลูกหลาน (5)
บทความถัดไป“สุดารัตน์” น้อยใจ “ชัชชาติ” ไม่รักเพื่อไทย หลังจ่อลงชิงผู้ว่าฯกทม. ในนามอิสระ