โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์

เมื่อวันที่ 23 เมษายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์และหน่วยทหารในพระองค์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์และหน่วยทหารในพระองค์  คลิกที่นี่อ่านประกาศราชกิจจา

บทความก่อนหน้านี้E-DUANG : การท้าทาย ต่อ อนาคตใหม่ การท้าทาย “6.2 ล้านเสียง”
บทความถัดไปด่วน! ‘ธนาธร’ ขอบคุณทุกกำลังใจ บินถึงไทย 25 เม.ย. ลั่นแจง กกต. ทุกประเด็น