มท.จัดริ้วขบวนเชิญ คนโทน้ำอภิเษกไปวัดสุทัศนฯ เตรียมทำพิธีเสกน้ำ 17.19 น.

วันที่ 18 เมษายน 2562 เมื่อเวลา 06.00 น. กระทรวงมหาดไทย (มท.) จัดขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก 86 ใบ ลงจากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยทางบันไดหน้ามุก และนำไปเรียงบนรถเชิญน้ำอภิเษก ซึ่งตั้งอยู่บนถนนอัษฎางค์หน้ากระทรวงมหาดไทย

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จากนั้นเวลา 06.23 น. พล.อ.อนุพงษ์ พร้อมด้วย นายสุธี มากบุญ รมช.กระทรวงมหาดไทย และ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เคลื่อนขบวนจากกระทรวงมหาดไทยไปตามถนนอัษฎางค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบำรุงเมือง ตรงไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งขบวนเดินทางถึงวัดสุทัศนเทพวรารามในเวลา 06.30 น.

ต่อมาเวลา 06.56 น. ผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษกเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากรถเชิญน้ำอภิเษกไปยังจุดที่กำหนด ด้านหน้าพระวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม พล.อ.อนุพงษ์ เชิญคนโทน้ำจากจุดที่กำหนดเข้าไปวางบนโต๊ะเคียงในพระวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม รมช.มหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษกจากจุดที่กำหนดเข้าไปวางบนโต๊ะเคียงในพระวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม ตามลำดับจนครบแล้ว รมว.มหาดไทยนำคณะเดินออกจากพระวิหารเคลื่อนขบวนกลับกระทรวงมหาดไทย

สำหรับเส้นทางการเดินริ้วขบวนจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม มีระยะทาง 740 เมตร โดยมีรูปแบบขบวน ประกอบด้วย รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้เชิญคนโทน้ำ ข้าราชการ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเชิญธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฯ 68 นาย วงดุริยางค์กองทัพบก 50 นาย พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมวง 2 นาย รวมจำนวน 52 แถว รวมผู้ราวมริ้วขบวนประมาณ 500 คน ความยาวของขบวนประมาณ 92 เมตร

จากนั้น ‪เวลา 17.19-21.30 น.‬ จะมีการประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพฯ และ 76 จังหวัด และประกาศชุมนุมเทวดา ทำน้ำเทพมนตร์ เจริญพระพุทธมนต์ ทำน้ำพระพุทธมนต์ ณ วิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

จากนั้นอัญเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ‪ในวันที่ 19 เมษายน เวลา 06.30 น.‬ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพระราชพิธีราชาภิเษก‪ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562‬

บทความก่อนหน้านี้แห่ค้านขึ้นค่ารถเมล์ ทีเดียว 1-7 บาท !! “ศรีสุวรรณ” จ่อยื่นร้องศาลปกครอง
บทความถัดไปสุรชาติ บำรุงสุข | สร้างขบวนประชาธิปไตย ลดทอนขบวนอำนาจนิยม