E-DUANG : ปัจจัยส่ง พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ โดดเด่น เวที ถนนข้าวเหนียว

เหตุใดการปรากฏตัวของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ บนเวที”เย็นฉ่ำทั่วหล้า มหาสงกรานต์”ที่ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น จึงมาก ด้วยความร้อนแรง

ทั้งๆที่ความคึกคักใช่ว่าจะสัมผัสได้ที่ถนนข้าวเหนียว หากแต่ที่ถนนข้าวสารก็อลังการมโหฬารยิ่ง

ยิ่งบนถนนสีลมยิ่งร้อนแรง ยิ่งหาดใหญ่ยิ่งเป็นข่าวทั่วโลก

ทั้งนี้ แทบไม่ต้องกล่าวถึงการแสดงบนเวทีไม่ว่าจะมาจาก”มิลลี่” อันกระหึ่มด้วยเสียงเฮ้ เฮ้ หรือการยกบอดี้ สแลม ร้องเต้นอย่างต่อเนื่องที่ท้องสนามหลวง

แล้วเหตุใดเพียง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้รับเชิญจากนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นให้ไปร่วมเวฟบนเวทีที่ถนน ข้าวเหนียวจึงกลายเป็นประเด็น

ก่อให้เกิดกระบวนการด้อยค่า ดิสเครดิต ตามมาอย่างร้อนแรง ต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการ กระทั่งกลายเป็น”ควันหลง”ที่ยังตลบอบอวล

อาจเป็นเพราะชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อาจเป็นเพราะการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระแสแห่งการเวฟ

บนถนนสายยาวเหยียด 1.5 กิโลเมตรไปจ่อถนนมิตรภาพ

 

ความจริง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์และคณะอันประกอบด้วย นส.เบญจา แสงจันทร์ นส.ภัคมน หนุนอนันต์ และนส.รัชนก ศรีนอก

โดยการนำของ นายอภิชาติ สิริสาคร ไปปรากฏตัวเงียบๆ ต้องการเป็นผู้สังเกตการณ์และเข้าไปมีส่วนร่วมในประเพณีซึ่งมีลักษณะเฉพาะบนถนนข้าวเหนียวของชาวขอนแก่น

แม้มีการเชิญให้ไปขึ้น”เวที”ในตอนแรกก็ได้”ปฏิเสธ”

ต่อเมื่อนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ประกาศก้องจากบนเวทีนั้นหรอกจึงค่อยเคลื่อนในลักษณะยับยะย่ายแหวกฝูงชนไปอย่างเชื่องช้า

ซีนใหญ่ที่กำหนดทิศทางของการเคลื่อนไหวจึงมิใช่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หากแต่เป็นความใจกว้างอย่างชนิดโอ่โถงของนายก เทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นต่างหาก

นั่นคือ นักการเมืองผู้มีพลังมวลชนเรือนแสนเรือนล้านเป็นฐานอย่างแท้จริงในขอนแก่น

 

ใครก็ตามที่ฟังเสียงประกาศจากนายกเทศมนตรีก็จะเห็นเด่นชัดในความเป็นพระเอก ความเป็นผู้กำหนดทิศทาง

มีแต่คนที่ยอมรับว่าเล่น”บทรอง”เท่านั้นคือ”ตัวเอก”แท้จริง

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นส.เบญจา แสงจันทร์ นส.ภัคมน หนุนอนันต์ ตลอดจน นส.รัชนก ศรีนอก จึงเสมอเป็นเพียงตัวประกอบหนุนเสริมให้กับเวทีบนถนนข้าวเหนียว

ความหงุดหงิดอันมาจากคนที่ไม่ชอบ คนที่ต้องการด้อยค่าดิสเครดิตต่างหากที่ทำให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เด่นชัดขึ้นมา