E-DUANG : ภาวะ ซับซ้อน ของผลโพล หวังดี หรือ ประสงค์”ร้าย”

การปรากฏขึ้นของ”โพล”ภายใต้ช่องทาง The reds Fc Pheuthai ที่มาพร้อมกับโลโก้เด่นเป็นสง่า The Reds สีแดงสดใสเตะตา

เรียกเร้าความสนใจและก่อให้เกิดคำถามตามมาอย่างคึกคักในกลุ่มคนที่พัวพันอยู่กับสาย RED ทั้งหลาย

เด่นชัดอย่างยิ่งว่ามีเจตนาให้เป็นโพล”ล้อ”ของ “สรยุทธ์โพล”

เนื่องจาก”สรยุทธ์”เมื่อวันที่ 12 เมษายน มีรากฐานจากคำถามที่ว่า”สงกรานต์ปีนี้คุณอยากเล่นน้ำกับใคร?”

ผลก็คือ ร้อยละ 74 ตอบว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

ผลก็คือ ร้อยละ 3 นส.แพทองธาร ชินวัตร ร้อยละ 2 นายเศรษฐา ทวีสิน ร้อยละ 2 นายทักษิณ ชินวัตร

แต่ที่เผยแพร่ผ่าน The Reds ด้วยคำถามเดียวกัน ร้อยละ 74 เป็นนส.แพทองธาร ชินวัตร ร้อยละ 74 เป็น นายเศรษฐา ทวีสิน ร้อยละ 74 เป็น นายทักษิณ ชินวัตร

โดยที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ มีเพียงร้อยละ 1 นส.ศิริกัญญา ตันสกุล มีเพียงร้อยละ 1

นี่ย่อมตรงกันข้ามกับ”สรยุทธ์โพล”ก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิง

 

ถามว่าแล้วตรงไหนที่กลายเป็นคำถาม และกลายเป็นประเด็นร้อนแรงตามมาในทางการเมือง

คำตอบอยู่ที่”รากฐาน”แห่งการได้มาของ”ผล”

นั่นก็คือ “สรยุทธ์โพล”ยืนยันว่ามีคนเลือก นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 28,582 มีคนเลือก นส.แพทองธาร 1,011 มีคนเลือก นายเศรษฐา ทวีสิน 939 มีคนเลือก นายทักษิณ ชินวัตร 811

เท่ากับยืนยันจำนวนของผู้เข้าร่วมในการตอบคำถามอยู่ในระดับ 30,000

ขณะที่ The Reds ไม่มีการยืนยืนข้อมูลของผู้ให้คำตอบ

ยิ่งกว่านั้น หากประมวลร้อยละ 74 ของ นส.แพทองธาร ชินวัตร ร้อยละ 74 ของ นายเศรษฐา ทวีสิน ร้อยละ 74 ของ นายทักษิณ ชินวัตร รวมกันก็เป็นร้อยละ 148

นี่ย่อมมากกว่าร้อยละร้อยตามขนบแห่งการชั่งตวงวัดชัดเจน

เมื่อประมวลจากคำตอบ 2 คำตอบเชื่อมประสานด้วยกันก็เริ่มมอง The Reds ด้วยความไม่แน่ใจ

 

ความไม่แน่ใจในที่นี้อยู่บนรากฐานที่ว่าคนที่ทำและนำเสนอโพลออกมาเป็นฝ่ายเดียวกัน หรือว่าจะดำเนินไปในลักษณะ IO

ดำรงอยู่ในแบบ”แอ็คหลุม” คอย”ดัก”ในระหว่างทาง

เพราะไม่ว่าจะนำเอาผลไปวางเรียงเคียงข้างกับโพลอันมาจากการหยั่งของรายการกรรมกรข่าว นอกจอ หรือที่กระทำอย่างต่อเนื่องของมติชนโพล ก็มีความแตกต่าง

เป็นความแตกต่างที่มิได้เป็นผลดีต่อ นส.แพทองธาร ชินวัตร นายเศรษฐา ทวีสิน นายทักษิณ ชินวัตร

ดำเนินไปบนเส้นทางคล้ายกับ”หวังดี”มากับ”ประสงค์ร้าย”