ข่าวดี! กรมพัฒน์เปิดคอร์ส “โลจิสติกส์ นำเข้า-ส่งออก” ช่วยเด็ก ป.ตรี เข้าทำงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย พัฒนาศักยภาพแรงงาน ปริญญาตรีป้อนธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ฝึกจบมีบริษัทรับเข้าทำงานทันที เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 3 พ.ค. 67 จำนวน 50 คนเท่านั้น

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทย มีการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยี สภาพภูมิอากาศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มากขึ้น ส่งผลให้ทิศทางตลาดแรงงานในปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานใหม่ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับการทำงานจริง สามารถทำงานได้ทันที และการรองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวบุปผา กล่าวต่อว่า ขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้า ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรระยะยาว (240 ชั่วโมง) มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และฝึกงานในสถานประกอบการ ฝึกอบรมตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2567 ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้า ด้านโลจิสติกส์ภายในคลังสินค้า อาทิ การบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งระหว่างประเทศและในประเทศ กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก เทคนิคการนำเข้าและส่งออกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Logistics) ที่สำคัญ หลังจากจบการฝึกอบรมมีบริษัทภายใต้สมาคมตัวแทนออกรับอนุญาตไทย อาทิ บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท ซีเอฟเอฟ จำกัด บริษัท ทีม โกลบอล จำกัด บริษัท บิส โอเชี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด เป็นต้น รับเข้าทำงานทันที ถือเป็นโอกาสดีของน้อง ๆ ที่สนใจงานด้านโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก

ผู้ที่สนใจฝึกอบรมต้องเป็นผู้ว่างงาน มีอายุไม่เกิน 28 ปี จบหรือใกล้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 3 พฤษภาคม 2567 รับสมัครจำนวน 50 คน ส่งเอกสารผ่านทาง E-mail [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เบอร์โทร 0 2661 4005 – 8 ต่อ 20 นางสาวบุปผา กล่าวทิ้งท้าย