E-DUANG : เงาสะท้อน จาก เมียวดี ในมือกล้า รังสิมันต์ โรม

การฉายภาพจากเมียวดี ของ นายรังสิมันต์ โรม เหมือนกับต้องการเน้นไปยังขบวนการ”คอลเซ็นเตอร์” และให้รายละเอียดในเรื่องของ”สแคมเมอร์”

กระนั้น หากติดตามระหว่างภาพ ระหว่างคำต่อคำ ก็จะสัมผัสได้ใน”เป้าหมาย”ซึ่งไกลยิ่งกว่านั้น

ไกลไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาร์

ไกลไปถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมาร์กับกลุ่มต่อต้านที่ลุกฮือขึ้นในลักษณะอันเป็นชนบทล้อมเมืองอย่างชัดเจน

แม้จะเป็นภาพของเมียวดีแต่ก็มีการเน้นให้เห็นบทบาทของธุรกิจสีเทาในเลาก่าย และกระบวนการต้มตุ๋นข้ามชาติที่แม้กระทั่งอำนาจรัฐเมียนมาร์ก็มิอาจเข้าไปมีบทบาทในการควบคุมจัดการ

สะท้อนไม่เพียงการไหลบ่าเข้าไปของบรรดา”จีนเทา”ที่เร้นรอดไปจากมืออันแข็งแกร่งของจีน และสะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ที่บรรดา”จีนเทา”มีผลประโยชน์จากไทย

ในที่สุดแล้ว ทุกภาพที่ปรากฏโยงยาวไปยังแนวโน้มและโอ กาสแห่งการเกิดขึ้นของ”คาสิโน”ถูกกฎหมายในไทย

ดำเนินไปในลักษณะ”ยกตัวอย่าง”มาให้”พิจารณา”

 

นี่ย่อมเป็นผลงานและความต่อเนื่องของ นายรังสิมันต์ โรมและคณะกรรมาธิการความมั่นคง กิจการชายแดน สภาผู้แทนราษฎร ในลักษณะอันเป็นการรุกและขยายบทบาท

การเดินทางลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่สังขละบุรี กาญจนบุรี ไม่ว่าจะเป็นที่แม่สอด ตาก รวมถึงปาเซและอรัญประเทศ เปิดให้เห็น”ประตู”จากประเทศไทยไปยัง”เมียนมาร์”

ก่อให้เกิดจินตภาพในเชิงเปรียบเทียบระหว่างการเปิดบ่อนคาสิโนไม่ว่าจะเป็นที่สิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นที่เกนติ้งไฮแลนด์ ไม่ว่าจะเป็นที่ปอยเปต ไม่ว่าจะเป็นที่เมียวดี

จินตนาการในทางความคิดที่ตามมาโดยอัตโนมัติก็คือ แนวโน้มและทิศทางของคาสิโนในประเทศไทยจะดำเนินไปอย่างไร เป็นในแบบของกัมพูชา เป็นในแบบของเมียนมาร์ เป็นในแบบของสิงคโปร์

ทั้งหมดล้วนเป็นคำถามจาก นายรังสิมันต์ โรม

 

ตลอด 2 วันแห่งญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 ของพรรคก้าวไกล คือปฏิบัติการรุกอย่างสร้างสรรค์ของฝ่ายค้าน

จาก นายรังสิมันต์ โรม ไปยัง นายคริษฐ์ ปานเอี่ยม

ทุกอย่างดำเนินไปตามแนวทางอัน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เคยประกาศด้วยความมั่นใจเป็นอย่างสูง พรรคก้าวไกลต้องการเปรียบเทียบกับรัฐบาล กับพรรคเพื่อไทย

เปรียบเทียบให้เห็นว่าหากเป็น”รัฐบาล”ก็จะเป็นรัฐบาลที่ดีกว่ามีประสิทธิภาพกว่า