E-DUANG : ข้อเสนอ แก้ไข รัฐธรรมนูญ จัดการ ประชาธิปไตยวิปริต

ข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องให้บรรจุเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นเนื้อหาหนึ่งในนโยบายของรัฐ บาลอันมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง

เป็นความสนใจในแง่ที่ว่าคณะกรรมการร่วม 19 พรรคการเมืองจะ”ร่าง”ออกมาอย่างไร

เพราะรู้อยู่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้สำคัญอย่างไร

เพราะไม่เพียงแต่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน จะยืนยัน”รัฐธรรมนูญฉบับนี้ DESIGN มาเพื่อพวกเรา” หาก นายวีระกร คำประกอบ ยังระบุ

เป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างเพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น นายกรัฐมนตรี

คำถามจึงพุ่งไปยังพรรคพลังประชารัฐเป็นสำคัญ

 

หากดูจากท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์การที่เสนอประเด็นนี้เข้าเป็นเงื่อนไขในการจะร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐมิได้เป็นการเสนอในเชิง”รูปแบบ”

ตรงกันข้าม ยังยืนยันอย่างขันแข็งในทาง”เนื้อหา”ที่เป็นจริงถึงกับร้องขอให้กำหนดระยะเวลา

แสดงว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความจริงจังเป็นอย่างมาก

ไม่เพียงเพราะ 1 ประเมินแล้วว่าความไม่พอใจต่อเนื้อหาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เป็นความไม่พอใจในลักษณะร่วมทางสังคม

หากแต่ 1 ซึ่งสำคัญก็คือ จากโครงสร้างของรัฐธรรมนูญได้ก่อให้เกิดสภาวะบิดเบี้ยวของการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง

ข้อเสนอนี้จึงเป็นข้อเสนอบนพื้นฐานที่ต้องการนำเอา”ประชาธิปไตยสุจริต” ไปจัดการกับ “ประชาธิปไตยวิปริต” อันเกิดจากคสช.และจากรัฐธรรมนูญ

นี่เท่ากับเป็นการ”ปิดสวิตช์ คสช.”ในทางเป็นจริง

 

ต้องยอมรับว่าข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์มีลักษณะท้าทาย มิได้เป็นการท้าทายต่อจริยธรรมของพรรคประชาธิปัตย์ หากที่สำคัญคือท้าทายต่อการดำรงอยู่ของพรรคพลังประชารัฐ

สังคมจึงเฝ้ามองท่าทีของคสช.และของพรรคพลังประชารัฐว่าจะหาทางออกอย่างไร

และเฝ้ามองว่าพรรคประชาธิปัตย์จะติดตามผลจริงจังแค่ไหนเพียงใด

บทความก่อนหน้านี้หัวหน้า คสช.ประกาศ ม.44 คุมโรงแรมเถื่อน เข้าระบบ มีผลบังคับใช้ทันที
บทความถัดไปดาวกับดวง วันที่ 13 มิถุนายน 2562 : โดย พิมพ์พรร