E-DUANG : มุมมอง สุเทพ เทือกสุบรรณ ต่อท่าที อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ในบรรดาคนที่แสดง”ปฏิกิริยา”ต่อคำประกาศของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและพรรคประชาธิปัตย์ ความเห็นจาก นายสุเทพ เทือก สุบรรณ น่าสนใจ

ไม่เพียงแต่สะท้อนต่อสายสัมพันธ์อันแนบแน่นที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ มีต่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

หากแต่ยืนยัน “ความคิด”และ”วิธีวิทยา”ในแบบของ นายสุ เทพ เทือกสุบรรณ ออกมาได้เป็นอย่างดี

นั่นก็คือ กวาดรวมความคิดของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้ไปอยู่ในกลุ่มความคิดของ นายทักษิณ ชินวัตร โดยอัตโนมัติ

เท่ากับได้กลายเป็นพวก นายทักษิณ ชินวัตร ไปแล้ว

เห็นได้จากการเน้นถึงท่าทีของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต่อการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนสิงหาคม 2559

 

ถามว่าทำไม นายสุเทพ เทือกสุบรรณ จึงยกเอากรณีประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 มาเป็นเหตุผลในการเล่น งาน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คำตอบ 1 เพราะ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่เห็นด้วย

จากการที่ไม่เห็นด้วยนั้นเองทำให้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ สรุปว่า แนวทางของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นอย่างเดียวกับ พรรคเพื่อไทย

เมื่อเป็นพรรคเพื่อไทยก็หมายถึง นายทักษิณ ชินวัตร

คำตอบ 1 เพราะว่าประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญด้วยคะแนน เสียงสูงถึง 16 ล้าน อันเท่ากับสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐธรรม นูญ

และนั่นคือ 16 ล้านอันเท่ากับเป็น”ปาฎิหารย์”และมีน้ำหนักพอที่จะประกาศหนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

16 ล้านนี้เองจะเล่นงานกลับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 

บทสรุปของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ คือบทสรุปเดียวกันกับพันธ มิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย อันกลายมาเป็นรากฐานให้กับมวลมหาประชาชน

ต่อเนื่องจากรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 มายังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

จาก นายสนธิ ลิ้มทองกุล มายัง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

อะไรก็ตามที่มีเสียงเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยเท่ากับถูกซื้อไปแล้วโดย นายทักษิณ ชินวัตร

จึงไม่เว้นแม้กระทั่ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็ตาม

บทความก่อนหน้านี้จิตต์สุภา ฉิน : รู้ดีแค่ไหนว่าลูกดูอะไรบนอินเตอร์เน็ต
บทความถัดไปอภิญญา ตะวันออก / หมูบิน! จ้าวเวหา : นับถอยหลังวันทุ่งสังหาร