นายกฯ เศรษฐา กับอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายเศรษฐา ทวีสิน ได้ให้เกียรติมากล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นักธุรกิจรุ่นใหม่กับโอกาสในการสร้างธุรกิจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ” กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตร The Next Real รุ่น 1-รุ่น 13 และหลักสูตร The Next tycoon รุ่น 1-2 หลากหลายประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

มีประเด็นที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึง

ดังนี้

 

1.

สถานการณ์ธุรกิจอสังหาฯปัจจุบัน-เป็นสภาวะที่เปราะบางกำลังซื้อฐานล่างของระบบอ่อนแอ

ปกติธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเติบโตประมาณ 1.5 เท่าของอัตราเติบโตรายได้ประชาชาติ หรือ GDP แต่สิบปีมานี้ GDP ประเทศโตเฉลี่ยเพียง 1.8% ไม่มีการดูแลคนฐานล่างเท่าที่ควร และการฟื้นตัวหลังวิกฤตโควิดก็เป็นแบบ K-Shaped Recovery ฟื้นตัวเร็วเฉพาะส่วนบน

อัตราดอกเบี้ยยังไม่ลดลง ทั้งที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำกว่ากรอบเงินเฟ้อเป้าหมาย การเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์ไม่มีแล้ว แต่ก็ยังคงมาตรการ LTV

ซึ่งเหล่านี้เป็นมาตรการทางการเงินที่รัฐบาล กระทรวงการคลังไม่มีอำนาจเข้าไปบริหารจัดการ

 

2.

ปัจจัยบวกหรือโอกาสจากนี้ไป

(1) งบประมาณแผ่นดินทะลัก เนื่องจากช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลที่แล้วมาสู่รัฐบาลปัจจุบัน ทำให้งบฯ ปี 2567 ล่าช้า จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และในเดือนตุลาคม 2567 ก็จะเริ่มใช้งบประมาณปี 2568 แล้ว จะทำให้ช่วงระหว่างนี้มีเงินงบประมาณจำนวนมากเป็นพิเศษเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

(2) การลงทุนจากต่างประเทศ จากการเดินสายชักชวนการลงทุนจากต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีช่วงที่ผ่านมาได้รับการตอบรับดี แต่เนื่องจากเป็นการลงทุนสูงเป็นแสนล้าน ต้องผ่านกระบวนการขออนุญาตต่างๆ จึงต้องใช้เวลา

คาดว่าจะเห็นผลประมาณ 18 เดือน

 

3.

มาตรการรัฐ

(1) การกระตุ้นอสังหาฯ นายกฯ กล่าวว่า เนื่องจากอดีตเป็นผู้บริหารธุรกิจอสังหาฯ มาก่อน ต้องระมัดระวังรอบคอบ จะถูกกล่าวหาว่าทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่ทราบดีว่าธุรกิจอสังหาฯ มีผลกระตุ้นเศรษฐกิจหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องสูง

(2) การให้ต่างชาติซื้อบ้านได้นั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เป็นเรื่องความรู้สึกที่คนไทยจำนวนมากยังรับไม่ได้ ไม่ใช่เรื่องเหตุผล รัฐบาลที่แล้วเคยพยายามออกมาตรการมา แต่ได้รับการคัดค้านมากจนต้องถอนเรื่อง

(3) ปรับขนาดแปลงที่ดินบ้านเดี่ยว- นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัจจุบันราคาที่ดินสูงขึ้นมากแต่กำลังซื้อคนส่วนใหญ่ตามไม่ทัน บ้านเดี่ยวยังกำหนดที่ดินขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50 ตารางวา ขณะเดียวกันบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ก็สามารถทำบ้านแฝดขนาดที่ดิน 35 ตารางวา ให้มีพื้นที่ใช้สอยไม่ต่างจากบ้านเดี่ยวได้แล้ว

ควรจะมีการปรับปรุงกฎระเบียบเหล่านี้ เพื่อให้คนเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น •

 

ก่อสร้างและที่ดิน | นาย ต.