อาเศียรวาท

อาเศียรวาท

 

เสียงมุกตกหยกสะท้านกังวานเสียง

เคล้าคู่เคียงซอสายเรียงร่ายหวาน

คือศาสตร์ศิลป์ปิ่นสยามยามทรงการ

ดนตรีประสานสืบไทยผไทผดุง

โอ้พระเอยเลิศยิ่งพระมิ่งขวัญ

แต่ทรงธรรม์ต้นวงศ์ทรงหมายมุ่ง

สืบต่อต่อแต่ครั้งคราวตั้งกรุง

เพื่อส่งให้เจริญรุ่งไปเรืองรอง

เสียงมุกตกหยกก้องกังวานหวาน

ดนตรีการระนาดเด่นไม่เป็นสอง

พระปรีชาเลิศล้ำท่วงทำนอง

ก้องเสียงซ้องขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)