เหรียญรูปเหมือน-รุ่นแรก หลวงปู่คูณ วัดรัมณียาราม พระเกจิชื่อดังมหาสารคาม

“พระครูโสภณปสุตคุณ” หรือ “หลวงปู่คูณ ปสุโต” อดีตเจ้าอาวาสวัดรัมณียาราม ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก อดีตรองเจ้าคณะอำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่รูปที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีเมตตาธรรม จึงอยู่ในศรัทธาของชาว อ.นาเชือก และพื้นที่ใกล้เคียง แม้จะมรณภาพไปนานแล้ว

สำหรับวัตถุมงคลเท่าที่สืบค้นพบมีเพียงรุ่นเดียว คือ เหรียญรูปเหมือนที่สร้างขึ้น เนื่องในโอกาสที่มีอายุครบ 5 รอบ 60 ปี ในปี พ.ศ.2536 รุ่นนี้ ทางวัดร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์จัดสร้างถวาย เพื่อแจกเป็นที่ระลึกคณะศิษยานุศิษย์ที่ร่วมงานมุทิตาสักการะ รวมทั้งมอบให้ผู้ที่ร่วมบริจาคทำบุญพัฒนาวัด

ลักษณะเป็นเหรียญกลม คล้ายผลน้ำเต้ามีหูห่วง เนื้อทองแดงรมดำ สร้างประมาณ 3,000 เหรียญ

ด้านหน้า บริเวณกลางเหรียญเป็นรูปเหมือนนั่งเต็มองค์ท่าวิปัสสนากัมมัฏฐาน มีอักขระยันต์ที่พื้นเหรียญ 4 ตัว ใต้ห่วงเป็นยันต์พระเจ้าห้าพระองค์และยันต์องค์พระ ส่วนด้านขวาโค้งขึ้นไปด้านบนเขียนว่า “พระครูโสภณปสุตคุณ” ส่วนด้านซ้ายเขียนคำว่า “วัดรัมณียาราม เขวาไร่” ขอบล่างสุด เขียนคำว่า “นาเชือก มหาสารคาม”

ด้านหลัง ตรงกลางเป็นอักขระยันต์ อ่านว่า “อะ ระ หัง สุ ขะ โต ภคะวา” ด้านบนใต้ห่วง อ่านว่า “มะ อะ อุ อิ สวาสุ” อักขระยันต์ที่มีพุทธคุณเด่นทุกด้าน

ประกอบพิธีพุทธาภิเษกเดี่ยว ภายในกุฏินานแรมเดือน ผู้ที่มีเหรียญรุ่นนี้ห้อยคอพกติดตัว ล้วนเคยมีประสบการณ์

เหรียญหลวงปู่คูณ (หน้า)

มีนามเดิมว่า คูณ ถาพิลา เกิดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2476 ที่บ้านหนองบัวแดง ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่

หลังจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนในหมู่บ้าน ต้องลาออกมาช่วยงานครอบครัวทำไร่ทำนา ด้วยความขยันขันแข็ง

อายุครบบวช เข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดดอนกลอย อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม มีพระอาจารย์พรมมา พรหมสโร วัดหัวหนองคู ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก เป็นพระอุปัชฌาย์

จากนั้น เดินทางไปจำพรรษาที่สำนักเรียนวัดหมากหม้อ ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม จนสอบได้นักธรรมชั้นตรี โท และเอก ตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังสนใจการเทศน์ปุจฉา-วิสัชนา ได้ฝึกเรียนเทศน์กับพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่วัดหมากหม้อ ต้องอ่านหนังสือคัมภีร์ 3 โลก ฝึกการบรรยาย หัดพูด ใช้เวลานานหลายปี จนมีความรู้แตกฉานและชำนาญ

พ.ศ.2514 ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดรัมณียาราม ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ว่างลง ชาวบ้านจึงนิมนต์ให้มาดำรงตำแหน่ง ซึ่งได้จำพรรษาปฏิบัติศาสนกิจตราบจนวาระสุดท้าย

เหรียญหลวงปู่คูณ (หลัง)

เป็นพระที่มีเมตตาธรรมต่อชนทุกชั้น ปกครองพระภิกษุ-สามเณร ด้วยความเที่ยงธรรม ยังให้ความสำคัญด้านการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร ด้วยผู้ที่มาบวชเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจน จึงตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดรัมณียาราม โดยรับหน้าที่เป็นครูสอนเอง

เป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย หากพระภิกษุ-สามเณรรูปใดมีพฤติกรรมที่ออกนอกลู่นอกทาง จะไม่ให้จำพรรษาอยู่ที่วัดด้วยอย่างเด็ดขาด

สมัยนั้นจึงมีพระภิกษุ-สามเณรมาจำพรรษา ศึกษาเล่าเรียนที่วัดแห่งนี้นับร้อยรูป และตั้งมูลนิธิพระครูโสภณปสุตคุณ เพื่อนำดอกเบี้ยช่วยเหลือการศึกษาพระภิกษุ-สามเณรที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ รวมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในตำบลเขวาไร่ และกลุ่มโรงเรียนบัวแดงทุกปี

ส่วนงานสาธารณประโยชน์ ท่านได้บริจาคทรัพย์ส่วนตนทุกปี เช่น จัดซื้อเตียงคนไข้ให้โรงพยาบาล สร้างถนน ขุดสระน้ำ สร้างศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัด เป็นต้น

หลวงปู่คูณ ปสุโต

ด้านงานเผยแผ่ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูต และออกอบรมศีลธรรมแก่เยาวชนในโรงเรียนต่างๆ ในเขต อ.นาเชือก แทบทุกโรงเรียน และได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะ อ.นาเชือก ให้เป็นรองประธานควบคุมหน่วยสอบธรรมสนามหลวง

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2507 เป็นเจ้าอาวาสวัดโนนเพ็ด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

พ.ศ.2514 เป็นเจ้าอาวาสวัดรัมณียาราม และเจ้าคณะ ต.เขวาไร่

พ.ศ.2525 เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2543 ได้รับความไว้วางใจจากคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอนาเชือก

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2514 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่ พระครูโสภณปสุตคุณ

พ.ศ.2543 ได้รับพระราชทาน เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นโท ในราชทินนามเดิม

 

ช่วงปัจฉิมวัย ยังรับนิมนต์แสดงธรรมอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย แม้บางครั้งอาพาธก็ยังฝืน

หลังจากตรากตรำงานพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน ด้วยความไม่เที่ยงของสังขาร อาพาธบ่อยครั้งด้วยโรคชรา

ช่วงต้นปี 2552 มรณภาพด้วยอาการสงบ สิริอายุ 76 ปี พรรษา 54

แม้จะละสังขารไปนานแล้ว แต่คุณงามความดียังคงอยู่ในศรัทธาของชาวมหาสารคาม •

 

โฟกัสพระเครื่อง | โคมคำ

[email protected]