เหรียญรูปไข่รุ่นแรก หลวงปู่บก ถาวโร พระเกจิ-ปู่เจ้าเขาตาคลี

“หลวงปู่บก ถาวโร” หรือ “พระครูนิยมธรรมภาณ” อดีตเจ้าคณะตำบลตาคลี เขต 1 และอดีตเจ้าอาวาสวัดสว่างวงษ์คณะกิจ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ศิษย์สายธรรมกัมมัฏฐานหลวงพ่อเภา วัดถ้ำตะโก

ปี พ.ศ.2522 จัดสร้างวัตถุมงคลมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมทำบุญสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม

เป็นเหรียญรูปไข่ เนื้อทองแดงรมดำ มีหูห่วง

เหรียญหลวงปู่บก (หน้า)

ด้านหน้า มีขอบรอบสองชั้น ตรงกลางเป็นรูปนูนเต็มองค์ นั่งสมาธิ ด้านข้าง ซ้าย-ขวา มีอักษรไทย “พระครูนิยมธรรมภาณ (หลวงปู่บก) วัดสว่างวงค์” (ใช้ ค.ควาย การันต์) ด้านล่างมีอักษรไทย และตัวเลขไทย เขียนว่า “อายุ ๗๒ ปี พ.ศ.๒๕๒๒”

เหรียญหลวงปู่บก (หลัง)

ส่วนด้านหลัง มีขอบสองชั้นเช่นกัน ตรงกลางมียันต์และอักขระขอมตัวลึก “นะ โม พุท ธา ยะ, จะ พะ กะ สะ, มะ อะ อุ, สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการะยะ ชะโยนิจจัง” กำกับด้วย “อุณาโลม” สามยอด

ใต้ขอบด้านบน มีอักษรไทยตัวลึก “ลาภผล พูนทวี อยู่ดี มีสุข” เหนือขอบด้านล่าง มีอักษรไทยตัวลึก “ศิษย์ตาคลีร่วมสร้าง ร.ร.ปริยัติธรรม”

ปลุกเสกด้วยพุทธาคมสายหลวงพ่อเภา วัดถ้ำตะโก ปัจจุบันหายากมาก ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง

หลวงปู่บก เป็นพระเถระผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย แม้ละสังขารมาเป็นเวลานาน แต่ยังมีผู้เลื่อมใสศรัทธามิคลาย

เป็นพระนักเทศน์ชื่อดังที่จับคู่ปุจฉา-วิสัชนากับหลวงพ่อหลิน วัดสมอ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท

ได้รับสมญานามจากชาวบ้านว่า “พระปู่เจ้าเขาตาคลี” เป็นที่รู้จักและเคารพนับถือของทั้งในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง

หลวงปู่บก ถาวโร

มีนามเดิมว่า บก สุขสำราญ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2450 ที่ ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี

อายุ 9 ขวบ บิดา-มารดานำไปฝากไว้เป็นศิษย์วัดป่าธรรมโสภณ เรียนหนังสือกับพระอาจารย์ฉาย จนอ่านออกเขียนได้ ต่อมาเข้าเรียนในโรงเรียนประชาบาล จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อายุ 16 ปี เข้าพิธีบรรพชาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2466 ที่วัดป่าธรรมโสภณ ต.พรหมมาศ อ.เมือง จ.ลพบุรี

มุ่งศึกษาพระปริยัติธรรม สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท ตามลำดับ

พออายุ 21 ปี อุปสมบทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2470 ที่พัทธสีมาวัดป่าธรรมโสภณ โดยมีพระครูโวทานสมณคุต วัดเชิงท่า เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการฉาย วัดป่าธรรมโสภณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์ดำ วัดป่าธรรมโสภณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับฉายาว่า ถาวโร หมายถึง ผู้มีความมั่นคง

จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าธรรมโสภณ 2 พรรษา ต่อมาย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำตะโก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เพื่อปฏิบัติธรรม เรียนกัมมัฏฐานกับหลวงพ่อเภา เป็นเวลา 2 ปี

พ.ศ.2474 ขุนตาคลีคณะกิจ (กำนันแดง เวชกิจ) พร้อมชาวบ้านตลาดตาคลี ร่วมกันสร้าง “สำนักสงฆ์วัดสว่างวงษ์คณะกิจราษฎร์ศรัทธาธรรม” และนิมนต์พระภิกษุบก พร้อมด้วยพระภิกษุวัดป่าธรรมโสภณ อีก 5 รูป มาจำพรรษา

 

ลําดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2481 เป็นกรรมการศึกษาโรงเรียนวัดสว่างวงษ์ฯ

พ.ศ.2492 เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรม

พ.ศ.2494 เป็นเจ้าคณะตำบลตาคลี เขต 1

พ.ศ.2500 เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2501 เป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างวงษ์ (คณะกิจ)

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2480 เป็นพระสมุห์ ฐานานุกรมในพระครูนิพัทธศีลคุณ อดีตเจ้าคณะอำเภอตาคลี

พ.ศ.2501 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นตรี ในราชทินนาม พระครูนิยมธรรมภาณ

พ.ศ.2509 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2513 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2517 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

 

งานด้านการศึกษา ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ให้พระภิกษุ-สามเณรทุกรูปสอบธรรมสนามหลวงก่อน แล้วจึงลาสิกขา สนับสนุนวัดในเขตปกครองตั้งสำนักเรียน ถ้าสำนักเรียนใดขาดครูสอนธรรม จะจัดส่งพระภิกษุที่มีความรู้ ความสามารถด้านปริยัติไปช่วยสอน

งานก่อสร้างถาวรวัตถุ ก่อสร้างศาลาการเปรียญ, อุโบสถ, ตึกสังฆวาโส, ตึกภิกขุโน, เมรุ, ศาลาการเปรียญ (หลังใหม่) และบริจาคเงินส่วนตัวสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม “โรงเรียนนิยมธรรมภาณอนุสรณ์”

สังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยง หลวงปู่บก มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524 ที่ตึกสังฆวาโส วัดสว่างวงษ์ (คณะกิจ)

สิริอายุ 74 ปี พรรษา 54 •

 

โฟกัสพระเครื่อง | โคมคำ

[email protected]