โฟกัสพระเครื่อง/โคมคำ/เหรียญหลวงพ่อทันใจ หลวงพ่อผิว ปนันโท วัดศรีมหาราชา ชลบุรี

หลวงพ่อผิว ปนันโท

โฟกัสพระเครื่อง/โคมคำ [email protected]

เหรียญหลวงพ่อทันใจ

หลวงพ่อผิว ปนันโท

วัดศรีมหาราชา ชลบุรี

 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ครั้งอดีตมีปูชนียบุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถืออย่างมากคือ “พระครูปริยัติวราทร” หรือ “หลวงพ่อผิว ปนันโท” อดีตเจ้าอาวาสและอดีตเจ้าคณะอำเภอศรีราชา ฝ่ายธรรมยุต

สร้างวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมบริจาคสร้างถาวรวัตถุในวัดเพียงไม่กี่รุ่น แต่ล้วนเป็นสุดยอดปรารถนา โดยเฉพาะ “เหรียญหลวงพ่อทันใจ วัดศรีมหาราชา รุ่นแรก” สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2513 ที่ระลึกพิธีหล่อพระประธานองค์ใหญ่

หลวงพ่อทันใจ

ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงรูปไข่ หูในตัว ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปจำลอง หลวงพ่อทันใจ พระประธานในพระอุโบสถ พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิ ปางมารวิชัย ด้านล่างจารึก “รุ่นพิเศษ หลวงพ่อทันใจ ๒๕๑๓”

ด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นยันต์น้ำเต้า โดยรอบมีอักขระภาษาขอม

จัดสร้างเป็น 3 เนื้อ คือ เนื้อทองคำ จำนวน 20 เหรียญ, เนื้อเงิน จำนวน 250 เหรียญ และเนื้อทองแดง จำนวน 5,000 เหรียญ

ครั้นเมื่อสร้างเสร็จก็เดินทางไปกราบนมัสการเจ้าคุณนรรัตนราชมานิตที่วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ ให้อธิษฐานจิตปลุกเสก เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2513 หลังจากนั้นได้นำเข้าปลุกเสกหมู่อีกครั้งหนึ่งที่วัดศรีมหาราชา โดยมีพระเกจิอาจารย์ร่วมปลุกเสกอีกมากมาย อาทิ

หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี, พระราชมุนี (โม) วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ, หลวงพ่อเหมือน วัดกำแพง จ.ชลบุรี, หลวงพ่อวิเชียร วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี, พระครูวรพรตศีลขันธ์ วัดป่าอรัญญิกกาวาส จ.ชลบุรี, พระครูโพธิสารประสาท วัดโพธิ์สัมพันธ์ จ.ชลบุรี, หลวงพ่อเริ่ม วัดจุกกะเฌอ จ.ชลบุรี เป็นต้น

สำหรับหลวงพ่อทันใจ เป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในวิหารภายในวัดศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยากำแพงเพชรอัครโยธินประทานเมื่อปี พ.ศ.2473 พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิ ปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน หน้าตักกว้าง 2 ศอกกำ (1.10 เมตร) และประทานพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อทันใจ

ต่อมาได้ลงรักปิดทององค์พระในสมัยพระครูปริยัติวราทร (หลวงพ่อผิว) เป็นเจ้าอาวาส มีประชาชนมาสักการะขอพรและบนบานจนถึงปัจจุบัน

เหรียญหลวงพ่อทันใจ วัดศรีมหาราชา

 

พระครูปริยัติวราทรมีนามเดิมว่า ผิว รัตนจินดา เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2456 ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีฉลู ณ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี

ในช่วงวัยเด็กเรียนหนังสือที่โรงเรียนพุทธยาคม วัดเขาบางทราย จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อายุ 15 ปี บรรพชา จนอายุครบ 20 ปี อุปสมบทที่วัดเขาบางทราย มีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) วัดเทพศิรินทราวาส เป็นพระอุปัชฌาย์, พระเขมทัสสี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระปลัดฮวดหลี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

อยู่จำพรรษาที่วัดเขาบางทราย ศึกษาพระปริยัติธรรม สอบได้นักธรรมชั้นเอก จึงย้ายไปจำพรรษาที่วัดเทพศิรินทร์ เรียนพระปริยัติธรรมบาลี สามารถสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค จึงกลับมาอยู่วัดเขาบางทรายตามเดิม และเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมอยู่หลายปี

เป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อเจ้าประคุณสมเด็จอุปัชฌาย์เป็นอย่างยิ่ง คอยอุปัฏฐากรับใช้และให้ความเคารพ มักจะกล่าวสรรเสริญคุณความดีของสมเด็จอุปัชฌาย์เป็นประจำ และได้เจริญรอยตามแบบอย่างทุกประการ

ในปี พ.ศ.2486 วัดศรีมหาราชาได้ว่างเจ้าอาวาสลง สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์จึงให้มาเป็นเจ้าอาวาส เป็นแบบอย่างของพระภิกษุ-สามเณรในการปฏิบัติ จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เป็นที่เคารพของชาวศรีราชา และมีความเจริญในธรรมโดยลำดับ

พ.ศ.2496 เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2506 เป็นเจ้าคณะตำบลศรีราชา

พ.ศ.2507 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอศรีราชาฝ่ายธรรมยุต

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2506 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นตรีในราชทินนามพระครูปริยัติวราทร

พ.ศ.2508 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2523 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกในราชทินนามเดิม

 

หลวงพ่อผิวเป็นผู้ที่มีน้ำใจเสียสละเป็นอย่างมาก เป็นนักปราชญ์และนักพัฒนา หลวงพ่อปกครองวัดศรีมหาราชาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 51 ปี จึงปรากฏผลงานในการบูรณะและก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ ในวัดศรีมหาราชา และที่วัดเกาะลอยมากมายดังที่ได้ปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน

ผลงานเด่นคือการสร้างอุโบสถ ที่ใช้เวลาสร้างนานสิบกว่าปี ใช้เงิน 20 ล้านบาท เสนาสนะอื่นๆ เช่น ศาลาหลังใหม่ใช้เงินสร้าง 4 ล้านบาท เมรุเผาศพใหม่ ใช้เงินสร้าง 3 ล้านบาท เป็นต้น

เป็นผู้ที่มีความสันโดษ พูดจาสุภาพ ไม่ถือตัว จะพูดด้วยน้ำเสียงเบาๆ เป็นที่น่าฟังแก่ผู้ที่ไปกราบนมัสการ จึงเป็นที่กล่าวขวัญ

มีลูกศิษย์มากมาย นับตั้งแต่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนประชาชนทั่วไป วันหนึ่งๆ มีผู้มาหาเป็นจำนวนมาก

เป็นแบบอย่างของความวิริยอุตสาหะ แม้ชราภาพมากแล้วก็ยังบากบั่นอดทน สร้างความเจริญทางวัตถุ บูรณปฏิสังขรณ์วัดไปพร้อมกับปฏิรูปจิตใจคน โดยมิได้เห็นแก่ลาภ สักการะใดๆ

จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวศรีราชาและคณะศิษยานุศิษย์

อายุย่างเข้า 80 ปี สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง เนื่องจากมีเวลาพักผ่อนน้อย ปลายปี 2534 เข้ารับการรักษาสุขภาพที่โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา แพทย์ตรวจพบว่าท่านอาพาธเป็นโรคถุงลมโป่งพอง

กระทั่งวันที่ 18 มกราคม 2537 จึงมรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 81 ปี พรรษา 60

 

บรรยายภาพ

1.หลวงพ่อผิว ปนันโท

2.หลวงพ่อทันใจ

3.เหรียญหลวงพ่อทันใจ วัดศรีมหาราชา