กรองกระแส / ความจริง การเมือง จาก 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท กับ พลังประชารัฐ

กรองกระแส

 

ความจริง การเมือง

จาก 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท

กับ พลังประชารัฐ

 

ไม่ว่าการจัดสัมมนาของพรรคพลังประชารัฐที่ 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม จะมีเป้าหมายอะไรในทางการเมือง

1 เพื่อสร้างเอกภาพ เสริมประสิทธิภาพของ ส.ส.

1 เพื่อนำเอาปัญหาซึ่งเกิดขึ้นและดำรงอยู่กับ 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 กระทั่งปัจจุบัน มาสะท้อนให้เห็นเสมือนเป็นจุดอ่อนและความบกพร่องในการแก้ไขปัญหาการพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนในเรื่องการรุกป่า

แต่ผลสะเทือนอันเนื่องแต่อาการปูดเป่งขึ้นมาจาก 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท มีคุณูปการเป็นอย่างสูงทั้งในทางการเมืองและในทางรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ที่เป็นจริง

บทบาทของพรรคพลังประชารัฐ คือ บทบาทในการสำแดงภาพจริงของการเมืองไทย

ทั้งการเมืองก่อนรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ทั้งการเมืองหลังรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 และการเมืองหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

โดยการมองผ่านบทบาทของ 1 คสช. และ 1 บทบาทของพรรคพลังประชารัฐ

การก่อรูปของพรรคพลังประชารัฐก่อนการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ได้สำแดงออกอย่างเห็นเป็นรูปธรรมจากกรณีของ 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท ครบถ้วน

ต้องขอบคุณ คสช. ต้องขอบคุณพรรคพลังประชารัฐ

 

88 การ์มองเต้ รีสอร์ท

กับพรรคพลังประชารัฐ

 

พรรคพลังประชารัฐคือเครื่องมืออย่างสำคัญในทางการเมืองเพื่อการสืบทอดอำนาจอัน คสช.ได้มาจากรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

เห็นได้จากกระบวนการของการยกร่างรัฐธรรมนูญ

เป็นรัฐธรรมนูญอย่างที่เรียกว่า DESIGN มาเพื่อพวกเรา นั่นก็คือ เป็นรัฐธรรมนูญที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เท่านั้นที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี

พรรคพลังประชารัฐเป็นเครื่องมือในการรวบรวมคนเพื่อชิงชัยการเลือกตั้ง

สัมผัสได้จากโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล สัมผัสได้จากโครงการประชารัฐของรัฐบาล ทุ่มเทงบประมาณจำนวนมหาศาล

สัมผัสได้จากการเคลื่อนไหวของ “กลุ่มสามมิตร” แผ่พลานุภาพแห่ง “พลังดูด”

1 ใช้โครงการของรัฐเป็นแม่เหล็ก 1 ใช้การต่อรองผ่านคดีความต่างๆ เพื่อบีบให้อดีต ส.ส.ย้ายพรรคเข้าสังกัด 1 ใช้ความมั่งคั่งของเงินทุนมาเป็นเหยื่อล่อ

การเป็นคดีความของ 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท เด่นชัด การดึงเอาระดับรองนายกรัฐมนตรีสำคัญไปร่วมในงานสัมมนาทั้งๆ ที่รีสอร์ทถูกดำเนินคดีโดยรัฐ หากมองให้ทะลุก็จะเข้าใจกระบวนการ

กระบวนการในแบบ คสช. กระบวนการในแบบพรรคพลังประชารัฐ

 

88 การ์มองเต้ รีสอร์ท

กระบวนการแก้ปัญหา

 

มีความเป็นไปได้สูงอย่างยิ่งว่าความอื้อฉาวจากกรณีของ 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท ไม่เพียงแต่จะกลายเป็นประเด็นหนึ่งในที่ประชุมรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายรัฐบาล

เป็นประเด็นที่จะมีการอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม

เป็นประเด็นที่สอดรับกับความต้องการลึกๆ ของพรรคพลังประชารัฐที่จะขยายประเด็นและปัญหาของการแก้ไขกรณีพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนที่รุกป่า

ขณะเดียวกัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้ตอบ

สังคมย่อมมองจากพรรคพลังประชารัฐไปยังพรรคชาติไทยพัฒนาว่า 2 พรรคการเมืองนี้จะร่วมกันแก้ปัญหาอย่างไร

เป็นที่พอใจของ 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท หรือไม่

เป็นที่พอใจและตรงกับความพยายามตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือไม่

ความสัมพันธ์ระหว่างนายทุนเจ้าของ 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท ที่บริจาคเงินให้กับพรรคประชารัฐในงานเลี้ยงโต๊ะจีน จะส่งผลสะเทือนและทำให้การบริหารจัดการระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคชาติไทยพัฒนาดำเนินไปอย่างไร

นี่คือคำตอบที่สังคมกำลังจับตาและเฝ้ามองอย่างเป็นพิเศษ

 

การเมืองยุคเก่า

การเมืองยุคใหม่

 

แม้กรณีของ 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท จะฉายให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับนายทุนผู้ให้การสนับสนุนพรรคว่ามีความลึกซึ้งแนบแน่นอย่างไร

แต่นี่คือธรรมชาติและธาตุแท้การก่อรูปขึ้นของพรรคพลังประชารัฐ

และนี่คือกระบวนการในการสร้างเครื่องมือทางการเมืองเพื่อการสืบทอดอำนาจอันได้มาจากรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นเส้นแบ่งอย่างมีนัยสำคัญในทางการเมือง ระหว่างการเมืองแบบใหม่กับการเมืองแบบเก่า

กรณี 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท จึงเป็นรูปธรรมอันนำไปสู่ทางเลือกและข้อพิจารณาคัดสรรอย่างจริงจังให้สังคมมองเห็นการปะทะในทางการเมือง

   นั่นก็คือ การเมืองเก่า กับ การเมืองใหม่