บ้านเมืองของเราลงแดง : แง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมของรัฐประหาร 6 ตุลาคม

บ้านเมืองของเราลงแดง : แง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมของรัฐประหาร 6 ตุลาคม

เป็นบทความชิ้นเอกว่าด้วยเรื่องการเมืองร่วมสมัยไทย-สยามของศาสตราจารย์เบเนดิกต์ แอนเดอร์สัน ผู้เชี่ยวชาญด้านอุษาคเนย์ โดยสืบเสาะเจาะลึกเบื้องหลังการใช้ความรุนแรงในเหตุการณ์ 6 ตุลา ด้วยการดำดิ่งลงไปในภาพของการเปลี่ยนแปลงทางชนชั้นและอุดมการณ์ของคนกลุ่มต่างๆ ในยุคนั้น โดยเน้นสังเกตเป็นพิเศษที่คนชั้นกลาง ซึ่งอยู่ในสภาวะ “เสพติด” ความรุ่งเรืองที่สมัยเผด็จการจอมพลสฤษดิ์สร้างเอาไว้

อาจารย์เบ็นได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนโฉมหน้าการใช้ความรุนแรงที่มาปรากฏยังใจกลางเมืองหลวงนี้เอาไว้ว่า เมื่อความรุ่งเรืองค่อยๆ หายไป พร้อมกับที่เผด็จการลงจากอำนาจด้วยประท้วงของประชาชนและนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลา ความเปลี่ยนแปลงจากการเติบโตจนตีบตันของระบบราชการ ความรุ่งเรืองที่อิงแอบอยู่กับอเมริกันและการมีทหารอเมริกันอยู่บนแผ่นดินไทย และความทรุดโทรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหลังจากที่อเมริกันถอนฐานทัพ ก็ทำให้คนชั้นกลางเหล่านี้ “ลงแดง” จากการขาดความเฟื่องฟูอย่างที่เคยเป็น จนในที่สุดก็ผันแปรมาเป็นกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงเพื่อแก้แค้นต่อนิสิตนักศึกษาในเหตุการณ์นองเลือด 6 ตุลา

สั่งซื้อได้ที่นี่ คลิก

บทความก่อนหน้านี้กำนัน-ผญบ. เฮ ครม. ปรับเพดานเงินเดือนให้ 15,000 ขออย่ามองเป็นเรื่องการเมือง
บทความถัดไปจลาจลศาสนาครั้งร้ายแรงที่สุด เท่าที่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ของของมนุษยชาติ