มติเอกฉันท์ สภาฯผ่านร่างข้อบังคับประชุม’62 เคาะเพิ่มกระทู้ถามแยกเฉพาะ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ห้องประชุมจันทรา อาคารรัฐสภา เกียกกาย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …ได้มีมติเห็นชอบในวาระที่สามหลังอภิปรายครบ 11 หมวด และ 1 เฉพาะกาล รวม 192 ข้อ ด้วยคะแนนเอกฉันท์ 450 ต่อ 0 ก่อนสั่งปิดประชุม รวมเวลาการพิจารณาร่างข้อบังคับฯ นานกว่า 3 สัปดาห์

ทั้งนี้ สำหรับเนื้อหาข้อบังคับฯที่ประชุมให้ความเห็นชอบมีเนื้อหาที่เป็นเรื่องใหม่ และน่าสนใจ ดังนี้ คณะกรรมการประสานงานส่วนที่ 1 คณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรไม่เกิน11 คน มีประธานสภาฯหรือรองประธานสภาฯที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และกรรมการ ไม่เกิน 10 คน แบ่งเป็นตัวแทนวิปรัฐบาล5 คน และวิปฝ่ายค้าน 5 คนทำหน้าที่ และอำนาจหารือร่วมกันในกรณีต่างๆ เช่น การหารือถึงกรอบเวลาการอภิปราย

มีการเพิ่มประเภทกระทู้ “กระทู้ถามแยกเฉพาะ” ขึ้นใหม่ต่างจากเดิมที่มีกระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไป ซึ่งกำหนดให้เป็นการถามเฉพาะในเรื่องแยกย่อยของแต่ละพื้นที่ โดยการซักถามของผู้ตั้งกระทู้และตอบกระทู้จะแยกออกจากที่ประชุมใหญ่ นอกจากนี้ยังกำหนดให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ผู้อภิปรายไม่ต้องนำเอกสารหรือวัตถุที่จะใช้ในการอภิปรายไปขออนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร ก่อนเพื่อไม่ข้อมูลรั่วไหลไปยังผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนผู้อภิปรายก็จะต้องรับผิดชอบทั้งทางอาญาแพ่งและมาตรฐานทางจริยธรรม

บทความก่อนหน้านี้‘วีระ’ ตั้งคำถาม? เห็นด้วยไหม จนท.รัฐ ยุค’บิ๊กตู่’ โกงมากกว่ายุค’ทักษิณ’
บทความถัดไปโฆษกรัฐบาลย้ำ ‘บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม’ เร่งแก้หนี้นอกระบบ โชว์ผลงานคืนโฉนดที่ดินชาวบ้านกว่าหมื่นฉบับ