วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก The Smell in The Air After The Firecracker Has Gone Off

แท็ก: The Smell in The Air After The Firecracker Has Gone Off

The Smell in The Air After The Firecracker Has Gone Off กระบวนการทดลองของวัตถุ พื้นที่ เวลา และอวกาศ...

ฟังที่มาของแรงบันดาลใจไปแล้ว  (ย้อนอ่านตอนที่แล้ว) คราวนี้มาดูผลงานในนิทรรศการ The Smell in The Air After The Firecracker Has Gone Off ของภัทระ จันทร์...

The Smell in The Air After The Firecracker Has Gone Off กระบวนการทดลองของวัตถุ พื้นที่ เวลา และอวกาศ...

The Smell in The Air After The Firecracker Has Gone Off กระบวนการทดลองของวัตถุ พื้นที่ เวลา และอวกาศ บนพื้นผิวของห้วงประวัติศาสตร์ในหน้าหนังสือพิมพ์ (...

บทความยอดนิยม